Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet Fonden har til formål at yde støtte til faglige, sociale og kulturelle aktiviteter blandt de studerende ved Aarhus Universitet. Ansøgningsfrist opslås på hjemmesiden. Se også:Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus UniversitetJurrådets Fond, Aarhus UniversitetBagermester F. Helles Fond til fordel for det lægevidenskabelige fakultet ved Aarhus UniversitetDirektør M. C. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift Til fordel for trængende præstedøtre i Aarhus stift. Ingen fast ansøgningsfrist. Uddeling finder sted med 3-4 års mellemrum. Opslås i Præsteforeningens Blad med angivelse af ansøgningsfrist. Se også:Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens StiftSognepræst Lørup […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet.

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet. Legatets midler skal anvendes til gavn for de kemistuderende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og kortere og længere ophold i udlandet. Se også:Professor Hakon Lunds Legat og lektor Hans […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Møller Ernst Weis og hustrus Legat for enligtstillede kvinder i Aarhus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Møller Ernst Weis og hustrus Legat for enligtstillede kvinder i Aarhus Legatets renter uddeles een gang årligt til enligtstillede værdige trængende kvinder i Århus. Yderligere oplysninger: Fondet er søgbart efter opslag. Se også:Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i ÅrhusFabrikant Ernst Nissens og hustrus LegatFanny Fangs HjælpelegatGodsejer Lagonis LegatfondPastor […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Maskinfabrikant Kristofer Krarup og hustru Tove Magdalene Krarups Legat for Aarhus Teknikum

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Maskinfabrikant Kristofer Krarup og hustru Tove Magdalene Krarups Legat for Aarhus Teknikum Legatet uddeles til elever, der uddannes som ingeniører i elektroteknik og maskinteknik. Se også:Maskinfabrikant Kristoffer Krarup og Hustru Magdalene Krarups Legat for Ingeniørhøjskolen i ÅrhusSagfører af Præstø Johannes Henry Krarups LegatF. L. Smidth & Co. A/Ss Legat til København TeknikumMaskinfabrikant Peter Almind og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


I/S Aarhus Sten- og Gruscompagni’s understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

I/S Aarhus Sten- og Gruscompagni´s understøttelsesfond Se også:Aarhus United A/S’ funktionærers understøttelsesfondAarhus og Omegns Købmandsforening af 1887’s UnderstøttelsesfondAarhus Symfoniorkesters Studie- og RejselegatAarhus Vognmandsforenings understøttelseslegatGenforeningslegatet under Aarhus KatedralskoleFeriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjælpekassen under Aarhus Købmandsforening af 1887’s Stiftelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjælpekassen under Aarhus Købmandsforening af 1887´s Stiftelse Kan søges af nuværende eller forhenværende medlemmer af foreningen, disses enker eller afdøde medlemmers børn. Se også:Aarhus og Omegns Købmandsforening af 1887’s UnderstøttelsesfondAarhus Vognmandsforenings understøttelseslegatAarhus Murerlaugs StiftelseKøbenhavns Købmandsforenings Stiftelse Købmændenes Hus og understøttelsesfondAarhus Oliefabriks Arbejderes StiftelseMidtjydsk Købmandsforenings Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand af Aarhus Th. Chr. Nielsen og Hustrus Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand af Aarhus Th. Chr. Nielsen og Hustrus Mindelegat Styrkelse af Aarhus Købmandsskoles anseelse indadtil og udadtil ved: Tildeling af legater til lærere og elever. Hjælp til løsning af særlige opgaver. Tilskud til kulturelle formål i tilknytning til skolen. Se også:Købmand Michael Jensens TeaterlegatKøbmand S. P. Jensen og hustrus MindelegatKøbmand Axel Nielsen og hustrus MindelegatAarhus […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Jurrådets Fond, Aarhus Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Jurrådets Fond, Aarhus Universitet At drive servicevirksomhed for de studerende på et politisk neutralt grundlag, overskud kan udelukkende anvendes til billiggørelser af fondens ydelser. Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til arrangementer for jurastuderende på Aarhus Universitet. Kan kun søges af jurastuderende ved Århus Universitet. Se også:Jurrådet FondFeriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus UniversitetStudenterfonden af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer P Ravnsø og Hustru Marie Ravnsø’s Legat til støtte for Aarhus KFUM og KFUK, Klostertorvet 6, Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer P Ravnsø og Hustru Marie Ravnsø´s Legat til støtte for Aarhus KFUM og KFUK, Klostertorvet 6, Århus At støtte Århus KFUM og KFUK. Se også:Grosserer P. Ravnsø og hustru Marie Ravnsø’s Legat til rekreation for træsko- ogskotøjshandlere i Aarhus m.v.Greve Joachim Moltkes LegatFrederiksberg KFUM og KFUKs ByggefondDen Selvejende Institution KFUM og KFUKs ungdomsgård, GrindstedGrosserer […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges