Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift

Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift Til fordel for trængende præstedøtre i Aarhus stift. Ingen fast ansøgningsfrist. Uddeling finder sted med 3-4 års mellemrum. Opslås i Præsteforeningens Blad med angivelse af ansøgningsfrist. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet.

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet. Legatets midler skal anvendes til gavn for de kemistuderende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og kortere og længere ophold i udlandet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Købmand af Aarhus Th. Chr. Nielsen og Hustrus Mindelegat

Købmand af Aarhus Th. Chr. Nielsen og Hustrus Mindelegat Styrkelse af Aarhus Købmandsskoles anseelse indadtil og udadtil ved: Tildeling af legater til lærere og elever. Hjælp til løsning af særlige opgaver. Tilskud til kulturelle formål i tilknytning til skolen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Jurrådets Fond, Aarhus Universitet

Jurrådets Fond, Aarhus Universitet At drive servicevirksomhed for de studerende på et politisk neutralt grundlag, overskud kan udelukkende anvendes til billiggørelser af fondens ydelser. Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til arrangementer for jurastuderende på Aarhus Universitet. Kan kun søges af jurastuderende ved Århus Universitet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]