Grosserer P. Ravnsø og hustru Marie Ravnsø’s Legat til rekreation for træsko- ogskotøjshandlere i Aarhus m.v.

Grosserer P. Ravnsø og hustru Marie Ravnsø´s Legat til rekreation for træsko- ogskotøjshandlere i Aarhus m.v. Træsko- og skotøjshandlere i Århus eller disses enker. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Frøken Henriette Vorsaa’s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

Frøken Henriette Vorsaa´s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet Til 2 kvindelige studenter fra Aalborg Katedralskole, som er ubemidlede og som har udvist sådan evne og flid, at de må formodes at kunne gennemføre et studium ved et af de nævnte universiteter. Yderligere oplysninger: Legatet kan nydes hele studietiden, men tildelingen… Fortsæt læsning af Frøken Henriette Vorsaa’s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet

Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Fondens opgave er at yde tilskud til medarbejdere på Aarhus Universitet til ferieophold i de ferieboliger fonden råder over. Tilskud kan ydes til samtlige medarbejdere på Aarhus Universitet med mindst 2 års ansættelse på Aarhus Universitet. Yderligere oplysninger: Legatet har hos Aarhus Universitet nr.: 95. Støtten ydes… Fortsæt læsning af Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet

Brygger Dr. Phil. Carl Jacobsens Mindelegat ved Aarhus Universitet

Brygger Dr. Phil. Carl Jacobsens Mindelegat ved Aarhus Universitet Støtte til kortere studierejser for kandidatstudende i kunsthistorie og klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet. Ansøgningsfrist bekendtgøres på Afdeling for Kunsthistories hjemmeside, normalt i forårssemestret. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Bedre Hørelse, Aarhus Kreds’ Fond

Bedre Hørelse, Aarhus Kreds´ Fond Uddeling til Landsforeningen for Bedre Hørelse, Aarhus Kreds og til medlemmer af forannævnte kreds. Yderligere oplysninger: Legatet yder støtte til: Deltagelse i Landsforeningens eller kredsens arrangement, hjælpemiddel grundet høretab, økonomiske, sociale eller helbredsmæssige årsager, uddannelse eller transport til og/eller ophold på højskole, studie- eller feriested. Betingelserne for at komme i… Fortsæt læsning af Bedre Hørelse, Aarhus Kreds’ Fond

Arbejdsgivernes Ungdomsfond i Aarhus

Arbejdsgivernes Ungdomsfond i Aarhus Støtte til erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssigt studieophold i udlandet. Yderligere oplysninger: Legater kan søges af unge mennesker fra en af følgende kommuner Galten,Hammel, Hadsten, Hinnerup, Rosenholm, Rønde og Århus der -er i gang med en erhvervsrettet uddannelse i eller omkring Århus som tilskud til et personligt supplement til uddannelsen i form… Fortsæt læsning af Arbejdsgivernes Ungdomsfond i Aarhus