Aarhus Universitets Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus Universitets Jubilæumsfond Yder støtte til universitetet og dets videnskabelige medarbejdere og lærere. Støtten ydes til forskning og aktiviteter af enhver art, der bidrager til eller står i forbindelse med forskning eller uddannelse. Publikationer, der udgår fra eller har betydning for forskning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Udsmykning af universitetet. Til ethvert formål, som skønnes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aarhus Vognmandsforenings understøttelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus Vognmandsforenings understøttelseslegat Til nuværende eller forhenværende medlemmer af Aarhus Vognmandsforening eller disses enker. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af medlemmer af Aarhus Vognmandsforening. Se også:Hjælpekassen under Aarhus Købmandsforening af 1887’s StiftelseAarhus Malerlaug JulelegatAarhus og Omegns Købmandsforening af 1887’s UnderstøttelsesfondAarhus Symfoniorkesters Studie- og RejselegatFeriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus UniversitetSkiveegnens Auto-Vognmandsforenings Hjælpefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aarhus Universitets Forskningsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus Universitets Forskningsfond Formålet er at støtte videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Der ydes normalt tilskud til publicering, til overgang fra ph.d. til postdoc (ansøgere: hovedvejledere for fremragende ph.d.-studerende, som forventes at indlevere deres ph.d.- afhandling til bedømmelse inden for normeret tid), til internationalisering (ansøgere: ph.d.-skolelederen, der på baggrund af indstilling fra den potentielle hovedvejleder […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aarhus Tømrerlaugs Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus Tømrerlaugs Fond Støtte til værdige medlemmer af Aarhus Tømrerlaug, disses børn eller efterladte ægtefæller. Ansøgningsfrist annonceres i november måned i Århus Stiftstidende. Se også:Københavns Tømrerlaugs UnderstøttelsesfondAarhus Vognmandsforenings understøttelseslegatAarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983Aarhus Malerlaug JulelegatAarhus Symfoniorkesters Studie- og RejselegatJurrådets Fond, Aarhus Universitet

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aarhus United A/S’ funktionærers understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus United A/S´ funktionærers understøttelsesfond Se også:Aarhus og Omegns Købmandsforening af 1887’s UnderstøttelsesfondRingkjøbing Banks funktionærers PensionskasseI/S Aarhus Sten- og Gruscompagni’s understøttelsesfondAarhus Symfoniorkesters Studie- og RejselegatAarhus Vognmandsforenings understøttelseslegatGenforeningslegatet under Aarhus Katedralskole

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aarhus Universitets Almene Studenterfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus Universitets Almene Studenterfond Yde økonomisk støtte til studerende ved Aarhus Universitet. Støtte ydes til fortsættelse eller afslutning af studier, herunder studierejser samt studieophold ved udenlandske universiteter. Ved tildeling til studierejser lægges bl.a. vægt på følgende kriterier: 1. At legatet ikke er bevilget før til samme studieophold. 2. At der ikke er tale om en […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aarhus Teknikums Dispositionsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus Teknikums Dispositionsfond Til formål, der kan fremme Ingeniørhøjskolens almennyttige virksomhed. Ansøgere skal have tilknytning til Ingeniørhøjskolen i Århus. Kan kun søges efter opslag på Ingeniørhøjskolen. Se også:Maskinfabrikant Kristoffer Krarup og Hustru Magdalene Krarups Legat for Ingeniørhøjskolen i ÅrhusMaskinfabrikant Kristofer Krarup og hustru Tove Magdalene Krarups Legat for Aarhus TeknikumAarhus Murerlaugs StiftelseAarhus Symfoniorkesters Studie- og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aarhus Sadelmager- og Tapetsererlaugs Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus Sadelmager- og Tapetsererlaugs Legat Til ældre håndværksmestre inden for laugets medlemskreds, eller enker efter håndværksmestre, der har været medlemmer af lauget indtil deres død. Der uddeles ca. 5.000 kr. Se også:Aalborg og Nørresundby Sadelmager og Tapetsererlaugs LegatSadelmager- og Tapetsererlaugets Stiftelses- og LegatregnskabAarhus Malerlaug JulelegatAarhus Vognmandsforenings understøttelseslegatAarhus Murerlaugs StiftelseA/S Handels- og Bankekompagniets Selvejende Fond af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aarhus Symfoniorkesters Studie- og Rejselegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aarhus Symfoniorkesters Studie- og Rejselegat Se også:Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983Kgl. Operasanger Otto Steenbergs og Hustru Vita Steenbergs Studie- og RejselegatStudie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til SjællandOdense Symfoniorkesters InstrumentfondAndrea Gjelstrups studie- og rejselegat for SygeplejerskerTransinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmænd

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges