Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater til støtte for afdøde konditormestres ægtefæller

Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater til støtte for afdøde konditormestres ægtefæller Støtte efterlevende ægtefæller efter næringsdrivende konditormestre ved udbetaling af kontante legater til almindeligt underhold og/eller rejseformål eller lignende formål. Kan kun søges af efterlevende ægtefæller til næringsdrivende medlemmer af Københavns Konditorlaug. Fonden er under sammenlægning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefæller

Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefæller Yder støtte til nedbringelse af bolig udgifter for læger og disses efterlevende ægtefæller eller samlevere, subsidiært for børn af læger, når trang er til stede. Ansøgningsskema rekvireres fra foreningens hjemmeside [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]