Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater for ældre konditormestre og enker af sådanne

Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater for ældre konditormestre og enker af sådanne Støtte ældre forhenværende næringsdrivende konditormestre eller enker af sådanne ved udbetaling af kontante legater til rejse- og/eller rekreationsformål eller lignende formål. Kan kun søges af forhenværende næringsdrivende medlemmer af Københavns Konditorlaug eller af enker efter sådanne. Fonden er under sammenlægning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fond til bevaring af ældre bygninger i Faaborg

Fond til bevaring af ældre bygninger i Faaborg Ydelse af rente og afdragsfrie lån til at bevare, vedligeholde eller eventuelt erhverve sådanne bygninger i Sparekassen Faaborgs virkeområde, som ved deres alder eller bygningsmåde må anses for at have kulturhistorisk interesse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Elna Ingeborg Izard, født Vestergaard og søn William Bernhard Izards Fond til fordel for ældre mennesker

Elna Ingeborg Izard, født Vestergaard og søn William Bernhard Izards Fond til fordel for ældre mennesker At yde tilskud til ældre økonomisk vanskeligt stillede, fortrinsvis syge eller svagelige til landophold og rekreation. Yderligere oplysninger: Ansøgning om støtte med konkret oplysning om ansøgerens alder, helbredstilstand, indtægt, formue og CPR-nr. indsendes i 3 eksemplarer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Borgerstiftelsens Fond for ældre, værdige trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune

Borgerstiftelsens Fond for ældre, værdige trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune Køb af ejendomme samt huslejehjælp til personer, der af økonomiske årsager ikke kan blive boende i deres gamle boliger, med fortrinsret for ældre, værdige trængende personer, der er eller har været næringsdrivende i Roskilde kommune. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]