Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål Puljen er til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål. Puljen fordeles som engangstilskud til konkrete formål. Af konkrete formål kan nævnes anskaffelse af edb-udstyr og kontormaterialer, udgivelse af pjecer og informationsfoldere og gennemførelse af projekter, kampagner, konferencer m.v., jf. vejledningen til ansøgningen. Tilskud ydes… Fortsæt læsning af Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Tipsmidlerne – Landsdækkende almennyttige organisationer

Tipsmidlerne – Landsdækkende almennyttige organisationer Landsdækkende organisationer med et humanitært, kirkeligt, mellemfolkeligt eller almennyttigt formål kan søge om driftsmidler fra denne pulje. De nærmere kriterier for at komme i betragtning fremgår af vejledningen til ansøgningen. Støtte kan søges af: Humanitære organisationer, Kirkelige organisationer, Mellemfolkelige organisationer og Almennyttige organisationer. Ansøgning og vejledning kan rekvireres på hjemmeside.… Fortsæt læsning af Tipsmidlerne – Landsdækkende almennyttige organisationer

Tips- og Lottomidler til Landsdækkende almennyttige organisationer

Tips- og Lottomidler til Landsdækkende almennyttige organisationer Puljen fordeles til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige formål. Yderligere oplysninger: Tilskud gives til alle organisationer, der opfylder betingelserne om at være formaliseret som en juridisk person, har eksisteret i mindst 2 år, er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte samt er hjemhørende i Danmark. Herudover skal organisationen… Fortsæt læsning af Tips- og Lottomidler til Landsdækkende almennyttige organisationer

Skibsreder Carsten Brebøl’s Almennyttige Fond

Skibsreder Carsten Brebøl´s Almennyttige Fond Legater hovedsageligt til organisationer og foreninger etc., hvor beløbet skal anvendes til glæde/gavn for hele den brede danske befolkning, herunder: Støtte til bevarelse af dansk sprog, herunder Dansk Sprognævn. Støtte til kunstnerisk eller litterær virksomhed med liberalt/humanistisk tilsnit. Støtte til bevarelse af fredede eller – efter bestyrelsens skøn – fredningsværdige… Fortsæt læsning af Skibsreder Carsten Brebøl’s Almennyttige Fond

Ferd og Ellen Hindsgavls Almennyttige Fond

Ferd og Ellen Hindsgavls Almennyttige Fond At yde støtte til sådanne foranstaltninger, som tager sigte på at skabe bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps. At yde støtte til forskningsprojekter indenfor lægevidenskab og dermed beslægtede områder. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (EAC Foundation) tilstræber gennem økonomisk støtte eller ved anvendelse af Asia House, at medvirke til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor A/S Det Østasiatiske Kompagnis historiske indsats og væsentligste erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt. I… Fortsæt læsning af Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond

Den Jyske Sparekasses Fond til almennyttige formål

Den Jyske Sparekasses Fond til almennyttige formål Til påskønnelse af det arbejde, der udføres af foreninger eller enkeltpersoner til gavn for borgerne i Bording Sparekasses virkeområde, herunder tilskud til ungdomsaktiviteter, missionshuse, haller og lignende. Legatet kan kun søges af foreninger, der alene har virkeområde lokalt i Sparekassens virkeområde. Der uddeles ca. 25.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]