Understøttelsesfonden for Nuværende og Tidligere Arbejdere ved Scandia-Randers A/S

Understøttelsesfonden for Nuværende og Tidligere Arbejdere ved Scandia-Randers A/S Yder støtte til tidligere arbejdere og Scandia-Randers og disses enker, når disse som følge af alder eller sygdom uforskyldt er afskedigede fra Scandia, samt støtte ved mærkedage. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/S

Understøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/S At yde hjælp til ansatte og tidligere ansatte i tilfælde af trang som følge af svigtende erhvervsevne pga. alder, invaliditet, sygdom m.m. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Sikringsfondet for arbejdere i Dansk Industri Syndikat A/S

Sikringsfondet for arbejdere i Dansk Industri Syndikat A/S Ved medlemmernes egne indskud og ved tilskud fra DISA Industries A/S at få tilvejebragt en kapital, der kan sikre arbejderne en årlig understøttelse, ved tab af stilling eller afgang på grund af alder eller invaliditet. Kan kun søges af DISA-medlemmer, der opfylder vedtægternes bestemmelser. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]