Hjælpefond for Arbejdere hos B&W Alpha Diesel Division af B&W Diesel

Hjælpefond for Arbejdere hos B&W Alpha Diesel Division af B&W Diesel Støtte til ældre tidligere i virksomheden ansatte arbejdere og/eller disses pårørende til enker, enkemænd og børn efter ansatte, der er afgået ved døden som følge af ulykkestilfælde. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjælpefond for ældre, afgåede arbejdere og disses pårørende på B & W. Holeby Diesel

Hjælpefond for ældre, afgåede arbejdere og disses pårørende på B & W. Holeby Diesel Yder understøttelse til: ældre, tidligere i virksomheden ansatte arbejdere, til enker/enkemænd og børn under 18 år efter i virksomheden ansatte medarbejdere, til enker/enkemænd og børn under 18 år efter de af virksomhedens arbejdere, der er afgået ved døden som følge af… Fortsæt læsning af Hjælpefond for ældre, afgåede arbejdere og disses pårørende på B & W. Holeby Diesel

Købmand H. C. Søe’s Studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted

Købmand H. C. Søe´s Studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted Videreuddannelse ved landets universiteter og højere læreanstalter. Yderligere oplysninger: Kan desuden søges af studerende på gymnasier og seminarier. Søges efter bekendtgørelse i det lokale blad i oktober. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]