TV Århus Danmark

TV Århus Danmark Skabe et værksted, hvor alle borgere har mulighed for at lære at arbejde med video-TV, at åbne TV´s muligheder for eksperimenter, aktiv skaben, formidling af lokal information og debat samt støtte mediesvare grupper. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Tandlæge Espen Leth-Espensens og tandlægerne Luth og K. O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandlægehøjskole

Tandlæge Espen Leth-Espensens og tandlægerne Luth og K. O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandlægehøjskole 30% til kandidater med det højeste eksamensresultat, 20% til tandlægestuderende, der har vist evner til videnskabelig opfattelse, 50% til videnskabelige formål inden for odontologien. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Tandl. E. Leth-Espersens og tandl. Luth og K.O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandl.højsk.

Tandl. E. Leth-Espersens og tandl. Luth og K.O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandl.højsk. 30% til kandidater med det højeste eksamensresultat, 20% til tandlægestuderende, der har vist evner til videnskabelig opfattelse, 50% til videnskabelige formål indenfor odontologien. Legatet kan kun søges efter konkret opslag. Der uddeles ca. 6-7.000 kr. hvert 3. eller 4. år.… Fortsæt læsning af Tandl. E. Leth-Espersens og tandl. Luth og K.O. Mehlsens Legat til fordel for Århus Tandl.højsk.

Studie- og Rejsefondet for personale ved Århus Kommune familie og Beskæftigelse

Studie- og Rejsefondet for personale ved Århus Kommune familie og Beskæftigelse Yder økonomisk støtte til rejser, som kan fremme personalets uddannelse. 5-10 legatportioner a min. 700 kr. Ansøgningsfrist bekendtgøres i personaleblad. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Studie- og Rejsefondet for personalet ved Århus Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Social- og Sundhedsforvaltning

Studie- og Rejsefondet for personalet ved Århus Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Social- og Sundhedsforvaltning Økonomisk støtte til rejser som kan fremme personalets uddannelse. Yderligere oplysninger: Ansøgninger indkaldes ved bekendtgørelse i personaleblad. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Store Johannes-Logen St. Clemens Velfærdsfond, Århus

Store Johannes-Logen St. Clemens Velfærdsfond, Århus Støtter personer i økonomisk trang, herunder også til brødre af Logen St. Clemens i Århus og deres efterladte samt iøvrigt til almennyttige og/eller almen velgørende formål af enhver art. Kun skriftlige ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares. Henvendelser via e-mail besvares ikke. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

St. Johannes-Logen St. Clemens Velfærdsfond, Århus

St. Johannes-Logen St. Clemens Velfærdsfond, Århus Yde støtte til personer i økonomisk trang, herunder også til brødre af logen St. Clemens i Århus og deres efterladte samt i øvrigt til almennyttige og/eller almenvelgørende formål af enhver art. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]