Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus

Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus Yder støtte til tidligere elever i Ormslev Børnehjem til videreuddannelse eller andre formål, hvortil støtte fra det offentlige ikke kan opnås. Nuværende eller tidligere elever i døgninstitutioner til samme formål som ovenfor anført. Såfremt der ikke kommer tilstrækkelige og kvalificerede ansøgninger til ovennævnte formål, kan fonden i begrænset omfang yde legater… Læs mere Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus

Ortopæd-kirurgisk Forskningsfond i Århus

Ortopæd-kirurgisk Forskningsfond i Århus At yde støtte til fremme af eksperimentel ortopædkirurgisk forskning af enhver art, herunder med erhvervelse af forskningsapparatur. Anskaffelse af forsøgsdyr, betaling til evt. lønnet medhjælp og til studierejser. Yderligere oplysninger: Ansøgning i 3 eksemplarer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

MF Århus Fond

MF Århus Fond På enhver måde at yde støtte til Menighedsfakultetet i Århus og dermed beslægtet virksomhed og til de personer, som uddanner sig på Menighedsfakultetet i Århus. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Maskinfabrikant Kristoffer Krarup og Hustru Magdalene Krarups Legat for Ingeniørhøjskolen i Århus

Maskinfabrikant Kristoffer Krarup og Hustru Magdalene Krarups Legat for Ingeniørhøjskolen i Århus Til elever, der uddannes som ingeniører i elektronik og maskinteknik. Ansøgere skal have tilknytning til Ingeniørhøjskolen i Århus. Kan kun søges efter opslag på Ingeniørhøjskolen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Ingeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, Århus

Ingeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, Århus Enhver, der er fyldt 65 år og bor i bydelen Frederiksbjerg, kan søge en legatportion (200-300 kr.). Dårlige økonomiske kår vil især blive taget i betragtning. Ansøgningsskema kan afhentes i afdelingerne: Frederiks Alle 178 og M.P. Bruunsgade 36. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]