Sct. Georgs Fonden i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sct. Georgs Fonden i Århus Yder økonomisk støtte til hjælpeaktiviteter indenfor Sct. Georgs Gildernes humanitære arbejde. Legatportion a max. 10.000 kr. Se også:Sct. Georgs Gildernes HjælpefondSct. Georgs Gilderne i Danmarks HjælpefondSct. Georgs Gildernes Spejderfond for GlostrupSct. Georgs Fonden i Fredericia af 1969Sct. Georgs Gildefonden i HolbækDe Københavnske Sct. Georgs Gilders Dispositionsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus Yder støtte til tidligere elever i Ormslev Børnehjem til videreuddannelse eller andre formål, hvortil støtte fra det offentlige ikke kan opnås. Nuværende eller tidligere elever i døgninstitutioner til samme formål som ovenfor anført. Såfremt der ikke kommer tilstrækkelige og kvalificerede ansøgninger til ovennævnte formål, kan fonden i begrænset omfang yde legater […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ortopædkirurgisk Forskningsfond i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ortopædkirurgisk Forskningsfond i Århus Støtte til ortopædkirurgisk forskning, herunder forskningsrelaterede studierejser. Det bemærkes dog, at der ikke ydes støtte til kongresrejser. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. Se også:Ortopæd-kirurgisk Forskningsfond i ÅrhusAstma-Allergiforeningen for Århus Amts ForskningsfondArbejdsmedicinsk ForskningsfondMejeribrugets ForskningsFondTeglværksindustriens uddannelses- og forskningsfondRadiumstationens Forskningsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ortopæd-kirurgisk Forskningsfond i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ortopæd-kirurgisk Forskningsfond i Århus At yde støtte til fremme af eksperimentel ortopædkirurgisk forskning af enhver art, herunder med erhvervelse af forskningsapparatur. Anskaffelse af forsøgsdyr, betaling til evt. lønnet medhjælp og til studierejser. Yderligere oplysninger: Ansøgning i 3 eksemplarer. Se også:Ortopædkirurgisk Forskningsfond i ÅrhusAstma-Allergiforeningen for Århus Amts ForskningsfondArbejdsmedicinsk ForskningsfondTeglværksindustriens uddannelses- og forskningsfondRadiumstationens ForskningsfondMejeribrugets ForskningsFond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i Århus Til enligtstillede værdigt trængende kvinder i Århus. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. Legatet kan kun søges efter opslag. Se også:Møller Ernst Weis og hustrus Legat for enligtstillede kvinder i AarhusGodsejer Lagonis LegatfondAndreas og Bertha Weis samt E. M. Weis’ LegatApotheker […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


MF Århus Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

MF Århus Fond På enhver måde at yde støtte til Menighedsfakultetet i Århus og dermed beslægtet virksomhed og til de personer, som uddanner sig på Menighedsfakultetet i Århus. Se også:Velgjørenhedsselskabet i ÅrhusMarie og Jacob Jensens FondJubilæumsfonden for Handelshøjskolen i ÅrhusDirektør K. Petersen og hustru Marie Petersens Fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus KøbmandsskoleVor Frue […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Maskinfabrikant Kristoffer Krarup og Hustru Magdalene Krarups Legat for Ingeniørhøjskolen i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Maskinfabrikant Kristoffer Krarup og Hustru Magdalene Krarups Legat for Ingeniørhøjskolen i Århus Til elever, der uddannes som ingeniører i elektronik og maskinteknik. Ansøgere skal have tilknytning til Ingeniørhøjskolen i Århus. Kan kun søges efter opslag på Ingeniørhøjskolen. Se også:Maskinfabrikant Kristofer Krarup og hustru Tove Magdalene Krarups Legat for Aarhus TeknikumAarhus Teknikums DispositionsfondFællesfonden for studerende ved […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Jubilæumsfonden for Handelshøjskolen i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Jubilæumsfonden for Handelshøjskolen i Århus Se også:Handelsungdommens UddannelsesfondForeningen af Danske Virksomheder i Ostebranchen – JubilæumsfondenJubilæumsfondenJubilæumsfonden af 12. august 1973Jubilæumsfonden af 1986F. L. Smidths Jubilæums Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ingeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ingeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, Århus Enhver, der er fyldt 65 år og bor i bydelen Frederiksbjerg, kan søge en legatportion (200-300 kr.). Dårlige økonomiske kår vil især blive taget i betragtning. Ansøgningsskema kan afhentes i afdelingerne: Frederiks Alle 178 og M.P. Bruunsgade 36. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. Se også:Ensomme […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hyttefonden for Det danske Spejderkorps Århus Skov Division

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hyttefonden for Det danske Spejderkorps Århus Skov Division Se også:Spartanerfonden for Det danske Spejderkorps 2. Hasle trop & flokBaden Powell FondenAxel Kiers FondHjælpefond for Arbejdere hos B&W Alpha Diesel Division af B&W DieselB & W Diesel A/S Fond til betryggelse, sygehjælp og forbedring for arb. division i KøbenhavnB&W Diesel A/S Fond til betryggelse, sygehjælp og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges