Lina Sejersens Legat for kræftlidende børn på Århus Kommunehospital

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lina Sejersens Legat for kræftlidende børn på Århus Kommunehospital Se også:Fru Sigrid Pedersens Legat for KræftlidendeLegatet efter Jenny Kattrup CarlsenFagerlunds LegatIngeborg Christensens Legat for KræftlidendeLegatet for sygeplejersker og sygehjælpere ved Århus KommunehospitalRadiumstationens Forskningsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legatet for sygeplejersker og sygehjælpere ved Århus Kommunehospital

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legatet for sygeplejersker og sygehjælpere ved Århus Kommunehospital Den 1. oktober uddeles især til en særlig indsats i patientplejen eller samarbejdet og til sygeplejeforskning. På uddelingstidspunktet vil det være muligt at få tildelt legatportioner til kurser og studierejser. Ansøgning i 4 eksemplarer. For modtagelse af legatet kvitteres med en skriftlig rapport, som skal foreligge senest […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amter

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amter At yde økonomisk støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer i Viborg, Vejle og Århus amter. Yderligere oplysninger: Fonden støtter ikke periodiske publikationer og jubilæums- skrifter. Ansøgning skal være ledsaget af færdigt manuskript samt budget for udgivelsen. Se også:Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for JyllandSvineavlsfonden 7. distriktLæge frk. K. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Jydske Gartneres Hjælpeforening i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Jydske Gartneres Hjælpeforening i Århus Til ældre gartnere og gartnerenker. Foreningen er lokal og overskuddet går alene til julehjælp, blomster mm. til medlemmer. Se også:Gartnernes HjælpeforeningGartnernes Hjælpeforening for Odense og OmegnGartnernes HjælpefondFællesfonden mellem Søren Christian Sørensen og hustrus Mindefond og Foreningen af jydske LandboforeningerSøren Christian Sørensens og hustrus MindefondTV Århus Danmark

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer P Ravnsø og Hustru Marie Ravnsø’s Legat til støtte for Aarhus KFUM og KFUK, Klostertorvet 6, Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer P Ravnsø og Hustru Marie Ravnsø´s Legat til støtte for Aarhus KFUM og KFUK, Klostertorvet 6, Århus At støtte Århus KFUM og KFUK. Se også:Grosserer P. Ravnsø og hustru Marie Ravnsø’s Legat til rekreation for træsko- ogskotøjshandlere i Aarhus m.v.Greve Joachim Moltkes LegatFrederiksberg KFUM og KFUKs ByggefondDen Selvejende Institution KFUM og KFUKs ungdomsgård, GrindstedGrosserer […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frimurerstiftelsen i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frimurerstiftelsen i Århus At yde værdige trængende hel eller delvis fribolig i den til stiftelsen hørende ejendom, Åboulevarden 90 m.fl. i Århus. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares. Se også:Store Johannes-Logen St. Clemens Velfærdsfond, ÅrhusSt. Johannes-Logen St. Clemens Velfærdsfond, ÅrhusA. F. Tscherning Christensen og hustrus Legat ÅrhusFrimurerstiftelsen Dagmarhus, Nykøbing F.Velgjørenhedsselskabet i ÅrhusLægerne Gudmund og Kirstine […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Forstanderinde ved Chr. IX’s Børnehjem i Århus, Frk. Mathilde Jacobsens Feriehjem

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Forstanderinde ved Chr. IX´s Børnehjem i Århus, Frk. Mathilde Jacobsens Feriehjem At sikre billigt ferieophold for børn udgået fra Chr. IX´s Børnehjem i Århus, hvad enten disse er medlemmer af foreningen Chr. IX´s børnehjems Venner eller ikke. Fonden uddeler ikke midler. Se også:Josephine Schneiders BørnehjemOrmslev Børnehjems Mindefond, ÅrhusFonden Lemvig Børnehjem, fhv. sognepræst i Lemvig F. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Forskningsfonden for Lægekredsforeningen for århus Amt

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Forskningsfonden for Lægekredsforeningen for århus Amt Kan søges af medlemmer af Lægekredsforeningen og ydes fortrinsvis til projekter, hvor melemmer fra flere delforeninger under Lægekredsforeningen samarbejder. Fonden yder særlig støtte til lægevidenskabeligt forskningsarbejde indenfor epidemiologiske og socialmedicinske områder. Yderligere oplysninger: Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse og budget. Støtte fra anden side skal oplyses. Se også:Læge frk. K. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ferielegat for beboerne på Institutionen Nordbyvænget i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ferielegat for beboerne på Institutionen Nordbyvænget i Århus Tilskud til ferieophold for svært handicappede beboere på Norbyvænget i Viby. Se også:Fru Birthe Lyholm Jepsens Fond til fordel for beboerne på FælledgårdenLegat til fordel for Handicappede på Institutionen PilegårdenPensioneret rådhusformand Anker Skjold Nielsen og hustrus Fond til fordel for beboerne på ‘Bonderupgård’Entreprenør Frode Henriksens FondHøskovfondenNiels og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegat for Nuværende og Tidligere ubemidlede patienter på Århus Amtssygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegat for Nuværende og Tidligere ubemidlede patienter på Århus Amtssygehus Se også:Konfekturehandler frk. Ellen Nielsens LegatHovedstadens Sygehusfællesskabs fælleslegat til fordel for patienter på følgende tidligere københavnske hospitaler: Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Kommunehospitalet og Sundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager Hosp.Fælleslegat af 1979 for værdigt trængende i Århus KommuneFælleslegatrhus Amtskommunes Fælleslegat for skolelærere og lærerenkerDirektør […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges