Astma-Allergi Forbundets Almene Fond

Astma-Allergi Forbundets Almene Fond Yder støtte til medlemmer med astma og allergi patienter i det omfang, hvor sociallovgivningen ikke giver mulighed for økonomisk hjælp, samt i øvrigt til støtte og opmuntring. Der kan i øvrigt ydes støtte til forskning eller andet videnskabeligt arbejde, der udføres til bekæmpelse af astma og allergi. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret… Fortsæt læsning af Astma-Allergi Forbundets Almene Fond

Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond

Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond Yder økonomisk støtte til forskningsopgaver inden for astma og allergiske sygdomme. Ansøgninger bør indeholde udførlige oplysninger om selve forskningsprojektets formål og de dermed forbundne omkostninger. Det bør nævnes, at afgrænsede projekter, der kan forventes at kunne udnyttes inden for den kliniske allergologi vil have fortrinsstilling, og der ydes normalt ikke støtte til… Fortsæt læsning af Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond

Astma-Allergi Forbundets Rekreationsfond

Astma-Allergi Forbundets Rekreationsfond Rekreationsfondens formål er, ved helt eller delvis tilskud, at hjælpe medlemmer af Astma-Allergi Forbundet til rejser, som kan virke afhjælpende på de pågældende medlemmers astma/allergi. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]