Danmarks Astma-Allergiforbunds Forskningsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Danmarks Astma-Allergiforbunds Forskningsfond At yde økonomisk støtte til forskningsopgaver inden for astma-allergisygdomme. Yderligere oplysninger: Evt. ansøgninger bør indeholde udførlige oplysninger om selve forskningsfondsprojektets formål og de dermed forbundne omkostninger. Der bør nævnes, at afgrænsede projekter, der kan forventes at kunne udnyttes indenfor den kliniske allergologi vil have fortrinsstilling, og der ydes normalt ikke støtte til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Astma-Allergiforeningen for Århus Amts Forskningsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Astma-Allergiforeningen for Århus Amts Forskningsfond Støtte til forskningsprojekt eller videnskabelige initiativer inden for astma-allergiområdet. Yderligere oplysninger: Ansøgning i 4 eksemplarer. Se også:Danmarks Astma-Allergiforbunds ForskningsfondAstma-Allergi Forbundets ForskningsfondAstma-Allergi Forbundets RekreationsfondAstma-Allergi Forbundets Almene FondOrtopæd-kirurgisk Forskningsfond i ÅrhusAnne Marie Sidenius Mindelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Astma-Allergi Forbundets Rekreationsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Astma-Allergi Forbundets Rekreationsfond Rekreationsfondens formål er, ved helt eller delvis tilskud, at hjælpe medlemmer af Astma-Allergi Forbundet til rejser, som kan virke afhjælpende på de pågældende medlemmers astma/allergi. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. Se også:Astma-Allergi Forbundets Almene FondAstma-Allergi Forbundets ForskningsfondAnne Marie Sidenius MindelegatMillan Anderssons LegatDanmarks Astma-Allergiforbunds ForskningsfondAstma-Allergiforeningen for Århus […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Astma-Allergi Forbundets Almene Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Astma-Allergi Forbundets Almene Fond Yder støtte til medlemmer med astma og allergi patienter i det omfang, hvor sociallovgivningen ikke giver mulighed for økonomisk hjælp, samt i øvrigt til støtte og opmuntring. Der kan i øvrigt ydes støtte til forskning eller andet videnskabeligt arbejde, der udføres til bekæmpelse af astma og allergi. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond Yder økonomisk støtte til forskningsopgaver inden for astma og allergiske sygdomme. Ansøgninger bør indeholde udførlige oplysninger om selve forskningsprojektets formål og de dermed forbundne omkostninger. Det bør nævnes, at afgrænsede projekter, der kan forventes at kunne udnyttes inden for den kliniske allergologi vil have fortrinsstilling, og der ydes normalt ikke støtte til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges