Iværksætterfonden, Billund

Iværksætterfonden, Billund At yde såvel økonomisk som anden støtte til ideudvikling, etablering og udbygning af nye industriforetagender, der direkte eller indirekte må forventes at kunne blive nettovalutaskabende etc. Yderligere oplysninger: Støtte til igangsætning af erhvervsaktiviteter (iværksættere). Det er en betingelse, at evt. produktion kan ske i eksisterende eller nybyggede lokaler i Midtjylland. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]