Håndværkerforeningen for Birkerød og Bistrup sognes Støtte- og Uddannelsesfond

Håndværkerforeningen for Birkerød og Bistrup sognes Støtte- og Uddannelsesfond Støtte til uddannelse af unge håndværkere. Videreuddannelse af håndværkssvende. Understøttelse af ældre håndværkere og håndværksenker. Ansøgere skal have tilknytning til Birkerød. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr. Ansøgningsskema afhentes eller rekvireres. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Håndværkerforeningen for Birkerød Kommunes Støtte- og Uddannelsesfond

Håndværkerforeningen for Birkerød Kommunes Støtte- og Uddannelsesfond Støtte til uddannelse af unge håndværkere. Videreuddannelse af håndværksmestre. Understøttelse af håndværksenker. Huslejetilskud med videre til ældre håndværkere eller -enker. Yderligere oplysninger: Støtte ydes kun til ansøgere med tilknytning til Birkerød kommune. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Lions Club Birkerød’s Uddannelseslegat

Lions Club Birkerød´s Uddannelseslegat Til unge under uddannelse, erhvervsuddanneæse såvel som videregående uddannelse på højere læreanstalt eller lignende. Betingelse for at komme i betragtning er behov for økonomisk støtte til at færdiggøre uddannelse eller bestemt uddannesesprojekt, samt tilknytning til Birkerød kommune, enten i form af arbejde eller bopæl. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema hentes hos administrator. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Fortsæt læsning af Lions Club Birkerød’s Uddannelseslegat

Grosserer Louis Nielsen og hustru Laura Nielsens samt Jens Christian Nielsen Meistrups Legat til fordel for klienter i bo- og behandlingsinstitutionen Svaneparken i Birkerød

Grosserer Louis Nielsen og hustru Laura Nielsens samt Jens Christian Nielsen Meistrups Legat til fordel for klienter i bo- og behandlingsinstitutionen Svaneparken i Birkerød Støtte og opmuntring for klienter i bo- og behandlingscentret Svaneparken i Birkerød. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fælleslegatet for værdige trængende i Birkerød Kommune

Fælleslegatet for værdige trængende i Birkerød Kommune Legatportionerne tildeles sædvanligvis pensionister eller modtagere af hjælp efter den sociale lovgivning (fortrinsvis enlige med børn). Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges af Birkerød-borgere. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]