N. Boysens Mindelegat for blinde

N. Boysens Mindelegat for blinde Støtte til blinde til bl.a. rejser og goder, som ligger udenfor statens eller Dansk Blindesamfunds virkefelt. Støtte til forskning, såvel medicinsk som pædagogisk indenfor blindhed, m.m. Yderligere oplysninger: I henhold til legatfundatsen er legatets formål at virke til gavn for danske blinde og den danske blindesag, og der skal fortrinsvis… Fortsæt læsning af N. Boysens Mindelegat for blinde

Instituttet for Blinde og Svagsynedes Fællesfond

Instituttet for Blinde og Svagsynedes Fællesfond Yder støtte til synshandicappede i undervisning, uddannelse, revalidering og til opnåelse af erhverv. Herudover ydes støtte til synshandicappede til at opnå en aktiv tilværelse og til socialt vanskeligt stillede synshandicappede. Støtte fra fonden ydes fortrinsvis til ansøgere, der i forvejen er i kontakt med Instituttet for Blinde og Svagsynede.… Fortsæt læsning af Instituttet for Blinde og Svagsynedes Fællesfond

Ingeniør I. C. Spange og hustru’s Fond til fordel for blinde og døve

Ingeniør I. C. Spange og hustru´s Fond til fordel for blinde og døve At yde støtte til personer, som ifølge lægeerklæring er mindst 75 % blinde eller døve og tunghøre, som er afhængige af tegnsprog, håndalfabet og mundhåndsystem. Yderligere oplysninger: Fondens kontaktadresser er henholdsvis: Dansk Blindesamfund, Toravej 35, 2400 København NV, Tlf. 31 19 88… Fortsæt læsning af Ingeniør I. C. Spange og hustru’s Fond til fordel for blinde og døve

Hansine Neumanns legat for Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge.

Hansine Neumanns legat for Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge. Der ydes tilskud til materialekøb til fordel for blinde, som er registreret i Synsregistret, samt til deres undervisning, forskningsopgaver, prisbelønning til medarbejdere, elevudflugter eller andet for elever, som har eller har haft tilknytning til Synscenter Refsnæs. Der uddeles årligt… Fortsæt læsning af Hansine Neumanns legat for Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge.

Hans Høj Christiansen og hustrus legat til fordel for blinde

Hans Høj Christiansen og hustrus legat til fordel for blinde Støtte til blinde, hjælp til rejser, ture og lignende. Legatet uddeles til personer fra Kolding by og opland. Årsagen til at legatet søges skal oplyses på ansøgningsskemaet. Ansøgningsskema kan udskrives fra hjemmeside. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Gårdejer af Aaby Peter Sørensen og hustrus Legat til fordel for de blinde

Gårdejer af Aaby Peter Sørensen og hustrus Legat til fordel for de blinde Tilskud til boligudgifter eller iøvrigt til formål, som har væsentlig betydning for blinde. Yderligere oplysninger: Legatstøtte kan alene ydes til blinde og stærkt svagsynede bosiddende i Århus kommune. Ansøgere bosiddende i Åbyhøj vil have en særlig fortrinsstilling. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fru Mary Seehuusens Legat til fordel for blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold (Fond)

Fru Mary Seehuusens Legat til fordel for blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold (Fond) Den årlige nettoindtægt skal i henhold til testamente tilfalde Else Palludan Thomsen, sålænge hun lever, derefter uddeles legater a 500 kr. til fordel for blinde, der er ude af stand til at tjene til livets… Fortsæt læsning af Fru Mary Seehuusens Legat til fordel for blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold (Fond)