Hansine Neumanns legat for Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge.

Hansine Neumanns legat for Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge. Der ydes tilskud til materialekøb til fordel for blinde, som er registreret i Synsregistret, samt til deres undervisning, forskningsopgaver, prisbelønning til medarbejdere, elevudflugter eller andet for elever, som har eller har haft tilknytning til Synscenter Refsnæs. Der uddeles årligt… Fortsæt læsning af Hansine Neumanns legat for Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge.

H. J. og Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn

H. J. og Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn Støtte til børn og familier til børn, der har været i behandling på Aalborg Sygehus med behov for økonomisk bistand, der ikke kan dækkes af sygesikring eller sociallovgivning. 40.000 kr. årligt i portioner a 1.000-5.000 kr. Ansøgningsskema fås kun ved henvendelse til Socialrådgiveren, Aalborg Sygehus,… Fortsæt læsning af H. J. og Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn

Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn

Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn Uddeles til opfostring, opdragelse og uddannelse af forældre-, fader- eller moderløse børn født i Horsens by eller dens nærmeste omegn, indtil deres fyldte 16. år. I mangel af et tilstrækkeligt antal ansøgere anvender legatbestyrelsen renterne eller en del… Fortsæt læsning af Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn

Legat til fordel for enker efter og børn af præster i Lolland-Falsters stift

Legat til fordel for enker efter og børn af præster i Lolland-Falsters stift Yder understøttelse til enker efter og børn af præster, hvis sidste embede har været i Lolland-Falsters stift. Børn er fortrinsberettigede. Afgørelsestidspunkt: anden onsdag i juni måned. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Købmand H. C. Søe’s Studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted

Købmand H. C. Søe´s Studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted Videreuddannelse ved landets universiteter og højere læreanstalter. Yderligere oplysninger: Kan desuden søges af studerende på gymnasier og seminarier. Søges efter bekendtgørelse i det lokale blad i oktober. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Københavns Kommunes fællesfond til fordel for børn og unge

Københavns Kommunes fællesfond til fordel for børn og unge Støtte til projekter, institutioner samt personer med tilknytning til Københavns Kommune til fordel for børn og unge, fortrinsvis til formål, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige. Kan kun søges af: personer, institutioner samt foreninger mv. med tilknytning til Københavns Kommune. Bemærk at legatet… Fortsæt læsning af Københavns Kommunes fællesfond til fordel for børn og unge

Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn

Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn Legatet skal gå til forældreløse børn og unge født i Frederiksborg amt og Storkøbenhavn, og for ansøgere fra Frederiksborg amt, fortrinsvis til børn og unge af landbostanden. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til forældreløse børn, subsidiært børn og unge, der har… Fortsæt læsning af Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn