Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune

Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune Støtte for børn og unge, og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til: a. Børn og unge, der er opvokset i Hillerød Kommune, til hjælp til uddannelse særligt inden for områder,… Fortsæt læsning af Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune

Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn

Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn Handicappede børn og deres forældre, der har gjort et betydeligt arbejde for selv at klare vanskelighederne. Personer, foreninger eller institutioner, der arbejder for oplysning eller forbedring af handicappede børns kår. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kun til personansøgere. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fælleslegatet af 1979 for Døgninstitutioner for børn anbragt af Aalborg Kommune

Fælleslegatet af 1979 for Døgninstitutioner for børn anbragt af Aalborg Kommune Uddeles til døgninstitutioner for børn i Aalborg Kommune. Legatet skal komme børnene eller disses forældre tilgode. Ansøges efter forudgående indkaldelse af ansøgninger. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fælleslegatet af 1975 til fordel for Enker og Børn efter Embedsmænd

Fælleslegatet af 1975 til fordel for Enker og Børn efter Embedsmænd I henhold til fundatsen anvendes midlerne til fordeling blandt enker og børn efter embedsmænd, fortrinsvis juridiske, og i særlige tilfælde til afgåede embedsmænd, under forudsætning af, at de pågældende har behov for støtte. Fortrinsret til at få legatet har værdige og trængende efterkommere i… Fortsæt læsning af Fælleslegatet af 1975 til fordel for Enker og Børn efter Embedsmænd

Elna Rasmussens legat til elever og tidligere elever på Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge

Elna Rasmussens legat til elever og tidligere elever på Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge Til elever og tidligere elever, som måtte mangle slægtninge. Der ydes tilskud til rejser, udflugter, indbogenstande, festligheder, opmærksomhed til jul og fødselsdage og lignende efter eget valg. Der uddeles årligt ca. 7.500 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Fortsæt læsning af Elna Rasmussens legat til elever og tidligere elever på Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge

Apotheker Christian Fehrs Legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger

Apotheker Christian Fehrs Legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger Understøttelse af trængende enker (børn) efter farmaceuter og læger. Kan kun søges efter forudgående avertering i dagblade efter bestyrelsens skøn. Ingen telefoniske henvendelser. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]