Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, projekter og lignende, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge. Støtten ydes fortrinsvis til formål, der ikke dækkes af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser. Fonden […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ronald McDonald BørneFond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ronald McDonald BørneFond 1. Fondens primære formål er at støtte etableringen og driften af et eller flere Ronald McDonald Huse. 2. Fondens sekundære formål, i det omfang fondens økonomiske situation efter opfyldelsen af det primære formål giver mulighed herfor, skal være at yde støtte til andre projekter eller programmer med sigte på at afhjælpe eller […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Manja Mouriers Børnefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Manja Mouriers Børnefond Yder støtte til børn i udviklingslandene (udenfor Europa), især i form af fadderskaber for enkelte børn eller støtte til børneinstitutioner, f.eks. til børnebyer eller andet hjælpearbejde, der er koncentreret om børnehjælp. Hjælpeorganisationer, institutioner eller andre, der arbejder med konkrete projekter indenfor det nævnte formål kan ansøge om økonomisk støtte hertil. Der ydes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Henriksbo Børnefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Henriksbo Børnefond Til fremme af sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige formål for børn i Søllerød kommune. Fortrinsvis børn boende i Henrikshave/Fagerbo kvarteret, samt i Vedbæk. Se også:Dansk BørnefondBremerholms BørnefondRonald McDonald BørneFondVerena Merz & Otto Kjærgaards børnefondOdd Fellow Ordenens BørnefondManja Mouriers Børnefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Dansk Broder Ordens Børnefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Dansk Broder Ordens Børnefond Yder økonomisk bistand til efterladte efter afdøde brødre, fortrinsvis børn indtil det fyldte 18. år og eventuelt ud over denne alder, når den unge er under uddannelse. Endvidere hjælp til enker efter brødre. Kan kun søges af brødre i Dansk Broder Orden. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. Se også:DANSK BRODER […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges