Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond

Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, projekter og lignende, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge. Støtten ydes fortrinsvis til formål, der ikke dækkes af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser. Fonden… Fortsæt læsning af Verena Merz & Otto Kjærgaards børnefond

Ronald McDonald BørneFond

Ronald McDonald BørneFond 1. Fondens primære formål er at støtte etableringen og driften af et eller flere Ronald McDonald Huse. 2. Fondens sekundære formål, i det omfang fondens økonomiske situation efter opfyldelsen af det primære formål giver mulighed herfor, skal være at yde støtte til andre projekter eller programmer med sigte på at afhjælpe eller… Fortsæt læsning af Ronald McDonald BørneFond

Manja Mouriers Børnefond

Manja Mouriers Børnefond Yder støtte til børn i udviklingslandene (udenfor Europa), især i form af fadderskaber for enkelte børn eller støtte til børneinstitutioner, f.eks. til børnebyer eller andet hjælpearbejde, der er koncentreret om børnehjælp. Hjælpeorganisationer, institutioner eller andre, der arbejder med konkrete projekter indenfor det nævnte formål kan ansøge om økonomisk støtte hertil. Der ydes… Fortsæt læsning af Manja Mouriers Børnefond

Dansk Broder Ordens Børnefond

Dansk Broder Ordens Børnefond Yder økonomisk bistand til efterladte efter afdøde brødre, fortrinsvis børn indtil det fyldte 18. år og eventuelt ud over denne alder, når den unge er under uddannelse. Endvidere hjælp til enker efter brødre. Kan kun søges af brødre i Dansk Broder Orden. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]