Jacob Larsens samt hustrus og børns Mindelegat

Jacob Larsens samt hustrus og børns Mindelegat Legatets renter, ca. 3.000 kr./år, uddeles til fattige og syge mennesker som julehjælp. Modtagerne skal bo i Ø. Brønderslev, Hallund og Ørum sogne eller i landkommuner i det øvrige land. For udensogns boendes vedkommende skal ansøgningen være påtegnet af den stedlige sognepræst og borgmester. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Handicappede Børns Ferier

Handicappede Børns Ferier Yder økonomisk støtte til gruppearrangementer hvori deltager handicappede børn. Tilskud kan søges af såvel rene handicapgrupper-/klasser, som til almindelige skoleklasser, hvori der er integreret handicappede børn med fysisk handicap. Grupper med bevægelseshandicappede børn har en særlig præference ved uddeling. Der ydes ikke økonomisk støtte til enkelt personer. Familier med handicappede børn, kan… Fortsæt læsning af Handicappede Børns Ferier

Handicappede Børns Ferierejser

Handicappede Børns Ferierejser Støtte til danske handicappede børns ferie- og rekreationsophold. Yderligere oplysninger: HBF-Fondens financielle støtte ydes udelukkende til grupper med bevægelseshandicappede børn, og hvor arrangementet finder sted under betryggende ledelse. For familier med handicappede børn råder institutionen over 6 velegnede ferieboliger henholdsvis 2 på Fanø, et i Gilleleje, et ved Marielyst på Falster og… Fortsæt læsning af Handicappede Børns Ferierejser

Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn

Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn Uddeles til opfostring, opdragelse og uddannelse af forældre-, fader- eller moderløse børn født i Horsens by eller dens nærmeste omegn, indtil deres fyldte 16. år. I mangel af et tilstrækkeligt antal ansøgere anvender legatbestyrelsen renterne eller en del… Fortsæt læsning af Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn

Ellen Hørup’s Fond for børns ferie

Ellen Hørup´s Fond for børns ferie Til børn fra København, som på grund af sygdom, boligforhold, dårlig økonomi i familien, eller af andre årsager har behov for et ferieophold. Legatet gives fortrinsvis til ferieophold i Danmark, hvor der ikke ydes støtte fra offentlige midler. Ansøgningen skal indeholde dokumentation (fx selvangivelse eller årsopgørelse) af økonomiske forhold… Fortsæt læsning af Ellen Hørup’s Fond for børns ferie