Brødrene Soldenfeldts Stiftelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Soldenfeldts Stiftelse Soldenfeldts Stiftelse er et fredet hus med bolig for 99 kvinder over 50 år med bopæl i Københavns Kommune. Boligerne blev total renoveret i 2002-2003 og har alle eget køkken og bad. Der er 99 lejligheder af meget forskellig størrelse: Fra 53,10 m2 til 149 m2. Store fællesarealer ca. 300 m2 blandt […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene Reebergs Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Reebergs Legat Eje og drive ejendommen Matr. Nr. 27 a, 27 ac og 27 ad, Frederiksberg, eventuelt som fribolig for landmænd for hvem det er gået tilbage. Stifterens slægtninge har fortrinsret, forudsat at disse er fyldt 50 år og er trængende. Se også:Brødrene Petersens JomfruklosterBrødrene A & O Johansen A/S understøttelsesfondBrødrene Petersens LegatBrødrene Carl […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene Rådmand Hans Thomsen og Vejermester Andreas Thomsens Legater

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Rådmand Hans Thomsen og Vejermester Andreas Thomsens Legater Se også:Snedkermester Th. Thomsen og Hustru Marie Thomsens LegatDirektør Peter Thomsen og hustru Anne Thomsens LegatRadio- og TV-forhandler Knud Thomsen og Grethe Thomsens UddannelseslegatElisabeth og Alfred Thomsens FondElisabeth og Alfred Thomsens FamiliefondHotelejer Andreas Harboe’s Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene Petersens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Petersens Legat Til ældre købmænd med borgerskab i Hillerød og deres enker. Legatportion uddeles for livstid og udgør min. 500 kr. Legatet er skattepligtigt. Se også:Brødrene Petersens JomfruklosterBrødrene Carl og Viggo Bendtsens LegatBrødrene A & O Johansen A/S understøttelsesfondBrødrene Reebergs LegatOverretssagfører Otto Juul-Petersens LegatFelbereder J. H. Haslund og hustru Marie, f. Petersens Legat opr. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene Petersens Jomfrukloster

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Petersens Jomfrukloster Se også:Brødrene Petersens LegatBrødrene A & O Johansen A/S understøttelsesfondBrødrene Hartmanns FondRoskilde Kloster, Den Skeel-Iuel-Brahe’ske StiftelseBrødrene Reebergs LegatKøbmand Christian Marzanti Bjørk Petersens og hustru Petra Bjørk Petersens, fødtSchmidt, Mindelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene Kunstmaler August Lorange og Vingrosserer Georg Loranges Mindefond ved Prokurist Finn Lorange

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Kunstmaler August Lorange og Vingrosserer Georg Loranges Mindefond ved Prokurist Finn Lorange Støtte til familie til stifteren (rentenydelsesret), støtte til ældre kunstmalere og enker efter sådanne. Yderligere oplysninger: Indstilles af Kunstakademiet. Se også:Georg Hansens Mindefond under Det Danske Frimurerlaug af GF og AMBrødrene A & O Johansen A/S understøttelsesfondKunstmaler H. C. Koefoed og søster […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene Oscar og Alfred Haastrups Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Oscar og Alfred Haastrups Mindelegat Støtte til studerende knyttet til Tønder by, Flensborg, Sydslesvig og Nordslesvig og som studerer farmaci eller kemi. Hvis der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere vil legatet kunne uddeles til kvalificerede medicinske, teologiske eller andre studerende. Ansøgere må have taget studentereksamen. Se også:Grosserer Alfred V. Nielsens MindelegatBrødrene Jensens MindelegatGrosserer Alfred […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene Jensens Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Jensens Mindelegat Legater til landmandssønner og -døtre, der er hjemmehørende i Ribe amt, fortrinsvis i Ansager sogn og som studerer lægevidenskab,jura, til dyrlæge eller landbrugskandidat. Yderligere oplysninger: Ansøgningen må indeholde fornøden dokumentation for, at ansøgeren opfylder betingelserne for at modtage en legatportion samt oplysning om ansøgerens CPR-nummer. Legatet uddeles for et år ad gangen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene Hartmanns Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene Hartmanns Fond Formål: At yde bistand til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. At støtte Brødrene Hartmanns nuværende eller tidligere medarbejdere samt efterkommere af Louis Hartmann. Formålet er i følgende rækkefølge at yde bistand til videnskabelige, sociale, humanitære, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål. Uddannelsesmæssige formål omfatter ikke personlig uddannelse, ej heller kollektive studierejser og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Brødrene E., S. og A. Larsens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Brødrene E., S. og A. Larsens Legat Legatet kan uddele midler til: Bornholms Kunstmuseum til hjælp til køb af malerier eller skulpturarbejder. (ingen ansøgningsfrist). Rejselegater til bildende kunstnere med ophold på Bornholm eller kunstnere, som agter at tage ophold på Bornholm for at arbejde med deres kunst. (ansøgningsfrist 1. maj. Uddeling i juni). Almennyttige og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges