Brødrene Soldenfeldts Stiftelse

Brødrene Soldenfeldts Stiftelse Soldenfeldts Stiftelse er et fredet hus med bolig for 99 kvinder over 50 år med bopæl i Københavns Kommune. Boligerne blev total renoveret i 2002-2003 og har alle eget køkken og bad. Der er 99 lejligheder af meget forskellig størrelse: Fra 53,10 m2 til 149 m2. Store fællesarealer ca. 300 m2 blandt… Fortsæt læsning af Brødrene Soldenfeldts Stiftelse

Brødrene Reebergs Legat

Brødrene Reebergs Legat Eje og drive ejendommen Matr. Nr. 27 a, 27 ac og 27 ad, Frederiksberg, eventuelt som fribolig for landmænd for hvem det er gået tilbage. Stifterens slægtninge har fortrinsret, forudsat at disse er fyldt 50 år og er trængende. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Brødrene Kunstmaler August Lorange og Vingrosserer Georg Loranges Mindefond ved Prokurist Finn Lorange

Brødrene Kunstmaler August Lorange og Vingrosserer Georg Loranges Mindefond ved Prokurist Finn Lorange Støtte til familie til stifteren (rentenydelsesret), støtte til ældre kunstmalere og enker efter sådanne. Yderligere oplysninger: Indstilles af Kunstakademiet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Brødrene Oscar og Alfred Haastrups Mindelegat

Brødrene Oscar og Alfred Haastrups Mindelegat Støtte til studerende knyttet til Tønder by, Flensborg, Sydslesvig og Nordslesvig og som studerer farmaci eller kemi. Hvis der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere vil legatet kunne uddeles til kvalificerede medicinske, teologiske eller andre studerende. Ansøgere må have taget studentereksamen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Brødrene Jensens Mindelegat

Brødrene Jensens Mindelegat Legater til landmandssønner og -døtre, der er hjemmehørende i Ribe amt, fortrinsvis i Ansager sogn og som studerer lægevidenskab,jura, til dyrlæge eller landbrugskandidat. Yderligere oplysninger: Ansøgningen må indeholde fornøden dokumentation for, at ansøgeren opfylder betingelserne for at modtage en legatportion samt oplysning om ansøgerens CPR-nummer. Legatet uddeles for et år ad gangen… Fortsæt læsning af Brødrene Jensens Mindelegat

Brødrene Hartmanns Fond

Brødrene Hartmanns Fond Formål: At yde bistand til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. At støtte Brødrene Hartmanns nuværende eller tidligere medarbejdere samt efterkommere af Louis Hartmann. Formålet er i følgende rækkefølge at yde bistand til videnskabelige, sociale, humanitære, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål. Uddannelsesmæssige formål omfatter ikke personlig uddannelse, ej heller kollektive studierejser og… Fortsæt læsning af Brødrene Hartmanns Fond

Brødrene E., S. og A. Larsens Legat

Brødrene E., S. og A. Larsens Legat Legatet kan uddele midler til: Bornholms Kunstmuseum til hjælp til køb af malerier eller skulpturarbejder. (ingen ansøgningsfrist). Rejselegater til bildende kunstnere med ophold på Bornholm eller kunstnere, som agter at tage ophold på Bornholm for at arbejde med deres kunst. (ansøgningsfrist 1. maj. Uddeling i juni). Almennyttige og… Fortsæt læsning af Brødrene E., S. og A. Larsens Legat