A. P. Møllers Fond for islandske studerende ved de højere læreanstalter i Danmark

A. P. Møllers Fond for islandske studerende ved de højere læreanstalter i Danmark Stipendier som huslejehjælp eller anden understøttelse til islandske studerende ved danske universiteter, DTU, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Tandlægehøjskolen, Handelshøjskolen, Kunstakademiet, musikkonservatorierne og DPU mv. Ansøgningsskemaer skal downloades fra Dansk-Islandsk Samfunds hjemmeside. Der uddeles årligt ca. 500.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Fortsæt læsning af A. P. Møllers Fond for islandske studerende ved de højere læreanstalter i Danmark