Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs Legat for elever fra Margretheskolen

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs Legat for elever fra Margretheskolen Legatindtægterne skal anvendes til uddeling blandt Margretheskolens tidligere elever til videreuddannelse og dygtiggørelse efter skoletidens ophør og til imødegåelse af værdiforringelse af legatkapitalen. Se også:Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs LegatJohannes G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvig FamiliefondMargretheskolens KulturfondJohs. Rasmussens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Førstelærer H. P. Hansen og hustrus Mindelegat til fordel for elever udgået fra Kyndby-Krogstrup Skoles 7. klasse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Førstelærer H. P. Hansen og hustrus Mindelegat til fordel for elever udgået fra Kyndby-Krogstrup Skoles 7. klasse At elever fra Kyndby-Krogstrup Skoles 7. klasse skal kunne søge tilskud til delvis dækning af udgifterne ved videreuddannelse. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Solbakkeskolen, tlf. 47 52 12 35 (tidl. Kyndby-Krogstrup Skole). Se også:Førstelærer H. P. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat til fordel for tidligere flittige elever fra Espergærde Gymnasium & HF

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat til fordel for tidligere flittige elever fra Espergærde Gymnasium & HF Legatet understøtter tidligere flittige elever fra Espergærde Gymnasium & HF efter erhvervet studentereksamen eller højere forberedelseseksamen til fortsat boglig eller faglig uddannelse herunder studieophold i udlandet. Ansøgning med kopi af eksamensbevis for afgangseksamen fra Espergærde Gymnasium og redegørelse for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fhv. Skibsmægler Aage Randrups Legat til fordel for flittige elever fra Helsingørs Latin- og Realskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fhv. Skibsmægler Aage Randrups Legat til fordel for flittige elever fra Helsingørs Latin- og Realskole At understøtte flittige elever fra Helsingørs Latin- og Realskole efter erhvervet studentereksamen, højere forberedelseseksamen eller realeksamen til fortsat boglig eller faglig uddannelse. Yderligere oplysninger: Støtte gælder elever fra Espergærde Gymnasium. Ansøgning sendes til: Espergærde Gymnasium, Gymnasievej 2, 3060 Espergærde. Se […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved kommune Tidligere elever, som har forladt Næstved kommunale folkeskole med afgangsbevis eller lignende, kan søge støtte til påbegyndt boglig eller faglig videreuddannelse. Uddannelseslegatet kan søges i perioden 1. – 30. april. Ansøgningsblanket kan hentes på hjemmesiden. Der uddeles et mindre antal legatportioner på ca. kr. 2.000,- […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegat for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegat for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommune Uddeles dels som flidspræmier til elever i folkeskolen og dels som uddannelsesstøtte til elever, som har forladt folkeskolen og har påbegyndt en videre uddannelse, boglig eller faglig. Yderligere oplysninger: Der benyttes ansøgningsskema vedr. støtte til videre uddannelse. Se også:Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Elna Rasmussens legat til elever og tidligere elever på Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Elna Rasmussens legat til elever og tidligere elever på Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge Til elever og tidligere elever, som måtte mangle slægtninge. Der ydes tilskud til rejser, udflugter, indbogenstande, festligheder, opmærksomhed til jul og fødselsdage og lignende efter eget valg. Der uddeles årligt ca. 7.500 kr. Se […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Dommer Sander og Hustrus Legat for elever ved Sorø Akademis Skole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Dommer Sander og Hustrus Legat for elever ved Sorø Akademis Skole Legater til dygtige elever på Sorø Akademis Skole, fortrinsvis til børn, hvis forældre er skilte eller, hvor en eller begge forældrene er døde. Der uddeles årligt ca. 80.000 kr. Se også:Dommer Th. Sanders og hustrus Legat for elever ved Sorø Akademis SkoleDistriktskirug Müllers LegatMüllers […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Dommer Th. Sanders og hustrus Legat for elever ved Sorø Akademis Skole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Dommer Th. Sanders og hustrus Legat for elever ved Sorø Akademis Skole Legater til dygtige elever på Sorø Akademis Skole, fortrinsvis til børn, hvis forældre er skilte eller hvor en eller flere af forældrene er døde. Se også:Dommer Sander og Hustrus Legat for elever ved Sorø Akademis SkoleDistriktskirug Müllers LegatMüllers LegatSorø Akademis KulturfondDet Lyngbeckske SoranerlegatOberst […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Direktør Johannes Eckhoff Hansens Mindefond for værdige og trængende elever ved Johannesskolen

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Direktør Johannes Eckhoff Hansens Mindefond for værdige og trængende elever ved Johannesskolen Til værdige og trængende elever på Johannesskolen. Til skolerejser, udsmykning af skolen og erhvervelse af særligt skolemateriel. Se også:Direktør Johannes Eckhoff Hansens Mindefond for værdige trængende elever ved JohannesskolenDirektør Aage Rasmussens Legat til fordel for ubemidlede og værdige elever til maskinmestereksaminerOverlærer Valdemar Neumanns […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges