Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker

Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker Selskabets formål er at understøtte værdige trængende kontorbetjente og deres enker, som enten ved alderdom, sygdom eller andre forhold er kommet i trang. Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges af medlemmer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole Støtter: a) enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede, b) ugifte børn, fortrinsvis døtre, af lærere i folkeskolen, når den af forældrene, der er lærer, er død, og børnene har behov for økonomisk støtte. Det må… Fortsæt læsning af Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken Støtter a) enker efter præster i folkekirken, som ved sygdom eller på anden måde er særlig vanskeligt stillet, eller som har behov for midlertidig økonomisk bistand. b) børn af præster i folkekirken, når den af forældrene, der er præst, er død, og børnene har behov for… Fortsæt læsning af Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i Folkekirken

Jenny Elisabeth Blichers Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder

Jenny Elisabeth Blichers Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Industriforeningen for Helsingør og Omegns fond til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre

Industriforeningen for Helsingør og Omegns fond til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre Til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre. Uddeles kun lokalt efter annoncering i lokalpressen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Huslejelegat for værdige og trængende frimurerbrødre af St. Johs. logen Absalon, disses enker

Huslejelegat for værdige og trængende frimurerbrødre af St. Johs. logen Absalon, disses enker Yder velgørenhed overfor en ubestemt personkreds efter legatbestyrelsens skøn. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]