Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stift

Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stift Yder økonomisk støtte fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stifts med flere. Legatet skal søges i september måned. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legat til fordel for enker efter og børn af præster i Lolland-Falsters stift

Legat til fordel for enker efter og børn af præster i Lolland-Falsters stift Yder understøttelse til enker efter og børn af præster, hvis sidste embede har været i Lolland-Falsters stift. Børn er fortrinsberettigede. Afgørelsestidspunkt: anden onsdag i juni måned. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kontorchef i Finansministeriet Ludv. Jacobsen og hustrus Legat for enker efter eller døtre af juridiske embedsmænd

Kontorchef i Finansministeriet Ludv. Jacobsen og hustrus Legat for enker efter eller døtre af juridiske embedsmænd Udbetaling af livsvarige legatportioner til enker eller døtre af juridiske embedsmænd så længe disse forbliver ugifte. Yderligere oplysninger: Adgangen til at nyde legatet er betinget af at vedkommende er enke efter eller datter af en juridisk embedsmand, der havde… Fortsæt læsning af Kontorchef i Finansministeriet Ludv. Jacobsen og hustrus Legat for enker efter eller døtre af juridiske embedsmænd

Fru Julie Augusta Ovesens Legat til fordel for trængende fiskere ved Vestkysten eller disses enker

Fru Julie Augusta Ovesens Legat til fordel for trængende fiskere ved Vestkysten eller disses enker Hjælp og støtte for fiskere ved Vestkysten, som grundet alder eller helbred er trængende, eller til enker efter fiskere ved Vestkysten, hvis mænd eller forsørgere er omkommet under udøvelsen af deres erhverv eller lignende. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Frederik Creutzberg og Hustrus Legat for grossereres og købmænds enker og ugifte døtre

Frederik Creutzberg og Hustrus Legat for grossereres og købmænds enker og ugifte døtre Til enker efter i København boende grosserere og disses ugifte døtre og til enker efter i provinsen boende købmænd og disses ugifte døtre, for så vidt de pågældende købmænd ved deres død var og i mindst 2 år havde været medlem af… Fortsæt læsning af Frederik Creutzberg og Hustrus Legat for grossereres og købmænds enker og ugifte døtre