Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år

Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år Til trængende enlige ugifte kvinder over 55 år, der ikke modtager pension fra stat eller kommune. Ansøgning skal indeholde oplysninger om personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold, adresse, cpr.nr. Oplysningerne skal være bekræftet af en af ansøgeren kendt person. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]