P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat for fattige konfirmander i Esbjerg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat for fattige konfirmander i Esbjerg Renteindtægten uddeles hvert år før konfirmation til værdigt trængende konfirmander, hjemhørende i Esbjerg kommune. Yderligere oplysninger: Skatteattest fra Esbjerg Kommune skal vedlægges ansøgningen. Ansøgning påtegnes af konfirmationspræsten eller vedlægges konfirmationsattest […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat Uddeling hvert år før konfirmation til værdigt trængende konfirmander, hjemhørende i Esbjerg kommune. Skatteattest fra Esbjerg Kommune skal vedlægges ansøgningen. Ansøgning påtegnes af konfirmationspræsten eller vedlægges konfirmationsattest. Se også:P. Breinholt og hustrus Legat til fordel […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandsens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandsens Legat Til flittige, unge mennesker, fortrinsvis med tilknytning til Esbjerg by og medlemmer af afdødes slægt, der ønsker at studere ved de højere læreanstalter, ved Teknologisk Institut eller andre læreanstalter for håndværkere, hvorfra de skal tage en videregående eksamen samt endvidere for omhandlede unge, der til læse til lærer, husholdningslærer […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grundtvigshusfonden i Esbjerg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grundtvigshusfonden i Esbjerg Støtter folkeligt og kirkeligt arbejde af Grundtvigsk karakter i Esbjerg Kommune. Der gives IKKE støtte til studierejser, grupperejser, udlandsophold, bygninger og inventar og renoveringer af disse. Se også:Esbjerg Ugeavis’ FondEsbjerg Seminariums UddannelsesfondEsbjerg Købstads JubilæumsstiftelseEsbjerg Børnehjems FondEsbjerg Fonden (I. C. Møllers Fond)Danske Bank Fonden i Esbjerg

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fribolig for ældre veltjente havnearbejdere i Esbjerg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fribolig for ældre veltjente havnearbejdere i Esbjerg Tilskud til nedbringelse af husleje helt eller delvist for ældre, veltjente havnearbejdere der er bosiddende i Esbjerg. Se også:Esbjerg Købstads JubilæumsstiftelseEsbjerg Ugeavis’ FondEsbjerg Ugeavis’ Fond Ved advokat Holger RefslundEsbjerg kommunes TrangslegatEsbjerg Kommunes FælleslegatEsbjerg Fiskeeksportørforenings Hjælpefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden Børnenes Vel Esbjerg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden Børnenes Vel Esbjerg Til gavn for børn og unge, fortrinsvis til formål, der ikke dækkes af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser. Personer eller foreninger, der mener at kunne komme i betragtning skal inden den 31. januar anmode om at få tilsendt ansøgningskema. Af anmodningen skal det klart fremgå om det […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Esbjerg Ugeavis’ Fond Ved advokat Holger Refslund

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Esbjerg Ugeavis´ Fond Ved advokat Holger Refslund At sikre Esbjerg Ugeavis og dennes medarbejdere. At belønne betydende indsats til gavn for Esbjerg by. At yde tilskud til foreninger m.v., som varetager kulturelle eller idrætsmæssige interesser eller til museer. Se også:Esbjerg Ugeavis’ FondEsbjerg Seminariums UddannelsesfondDanske Bank Fonden i EsbjergSydvestjysk Samfunds FondFribolig for ældre veltjente havnearbejdere i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Esbjerg Ugeavis’ Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Esbjerg Ugeavis´ Fond Sikre Esbjerg Ugeavis og dennes medarbejdere. Belønne betydende indsats til gavn for Esbjerg by. Yde tilskud til foreninger m.v., som varetager kulturelle, sociale eller idrætsmæssige interesser eller til museer i Esbjerg Kommune. Der uddeles kvartalsvis ca. 100.000 kr. Se også:Esbjerg Ugeavis’ Fond Ved advokat Holger RefslundEsbjerg Seminariums UddannelsesfondDanske Bank Fonden i EsbjergEsbjerg […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges