Esbjerg Kommunes Fælleslegat

Esbjerg Kommunes Fælleslegat Hjælp til værdigt trængende personer. Yderligere oplysninger: Hjælpen gives til værdigt trængende personer fra Esbjerg kommune og ældre af rømøsk afstamning, når de eller deres forældre er født på Rømø (efter tilføjelse af Mathilde og kaptajn Jørgensens Mindelegat). Betingelsen om værdig trang går forud for alt. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Esbjerg kommunes Trangslegat

Esbjerg kommunes Trangslegat Uddeles til: 1/3 kan udbetales til trængende personer i Esbjerg kommune til hjælp til ferie (kan kun fås hvert andet år). Kan kun søges i perioden 1. april til 31. maj. 2/3 udbetales til trængende personer i Esbjerg kommune. Delvis fortrinsret: ældre af rømøsk afstamning. Delvis fortrinsret: ansøgere, som bor i Gørding… Fortsæt læsning af Esbjerg kommunes Trangslegat

Esbjerg kommunes Uddannelseslegat

Esbjerg kommunes Uddannelseslegat Uddeles til: Personer, som er under uddannelse efter folkeskolen, som bor i Esbjerg Kommune eller har gået i skole i Esbjerg Kommune herunder tidligere Bramming og Ribe Kommuner. Ansøgere født i Kalvslund Sogn har i et vist omfang fortrinsret. Krav: Skal være i gang med en videreuddannelse. Her forstås ulønnet uddannelse og… Fortsæt læsning af Esbjerg kommunes Uddannelseslegat

Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond

Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond At virke for videregående uddannelser i Esbjerg til gavn for byen og egnen, at yde legater til lærerstuderende fra Esbjerg Seminariums naturlige rekrutteringsområde, at uddele midler efter ansøgning til videregående uddannelsesaktiviteter i Esbjerg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Esbjerg Statsskoles Legatfond

Esbjerg Statsskoles Legatfond Legatet kan søges af alle dygtige, værdigt trængende studerende, der er udgået fra Esbjerg Statsskole. Ansøgningen bør indeholde oplysninger om økonomiske forhold samt attest fra skattevæsenet vedr. egen indkomst og formue. For ansøgere under 19 år tillige om forældres indkomst og formue. Der uddeles årligt ca. 2.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Esbjerg Statsskoles Studiefond

Esbjerg Statsskoles Studiefond Rentefri lån til videreuddannelse af elever fra Esbjerg Statsskole, fortrinsvis i begyndelsen af studiet. Renter tilskrives 1 år efter eksamen. Lånene skal tilbagebetales senest efter 10 år. Der udlånes 5-10.000 kr. Dokumentation for økonomiske forhold kræves. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]