Legatet af 1989 for sociale formål på Færøerne

Legatet af 1989 for sociale formål på Færøerne Yder støtte til personer bosat på Færøerne, der på grund af dødsfald, ulykke, sygdom eller andre omstændigheder har et særligt behov for økonomisk støtte. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til følgende formål: Til enker og børn efter forulykkede – herunder færøske fiskere omkommet på havet. Til enker og… Fortsæt læsning af Legatet af 1989 for sociale formål på Færøerne

Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland

Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland Lægevidenskabelig forskning ved sygehuse indenfor fondens område, udført af læger ansat ved disse sygehuse. Yderligere oplysninger: Støtte til kortere orlov, teknisk assistance, f.eks. sekretær- og laboranthjælp, edb-assistance, aflønning af forsøgspersoner samt apparatur. Ansøgning kan kun indgives af overlæger, reservelæger, kliniske samt videnskabelige assistenter (med lægeuddannelse) ansat på… Fortsæt læsning af Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland