Fællesfonden til Ferie- og Rekreationsophold for sygeplejersker

Fællesfonden til Ferie- og Rekreationsophold for sygeplejersker Fondens formål er at yde støtte til ferie- og rekreationsophold for sygeplejersker, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Yderligere oplysninger: For legaterne gælder, at de uddeles efter opslag i Tidsskrift for Sygeplejersker, hvor ansøgningsfristen er angivet, og at de kun tildeles medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, samt at der… Fortsæt læsning af Fællesfonden til Ferie- og Rekreationsophold for sygeplejersker

Ellen Hørup’s Fond for børns ferie

Ellen Hørup´s Fond for børns ferie Til børn fra København, som på grund af sygdom, boligforhold, dårlig økonomi i familien, eller af andre årsager har behov for et ferieophold. Legatet gives fortrinsvis til ferieophold i Danmark, hvor der ikke ydes støtte fra offentlige midler. Ansøgningen skal indeholde dokumentation (fx selvangivelse eller årsopgørelse) af økonomiske forhold… Fortsæt læsning af Ellen Hørup’s Fond for børns ferie