Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn

Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn Uddeles til opfostring, opdragelse og uddannelse af forældre-, fader- eller moderløse børn født i Horsens by eller dens nærmeste omegn, indtil deres fyldte 16. år. I mangel af et tilstrækkeligt antal ansøgere anvender legatbestyrelsen renterne eller en del… Fortsæt læsning af Guldsmedemester Erik Linds og Hustru Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldts samt deres børns Legat for forældreløse børn

Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn

Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn Legatet skal gå til forældreløse børn og unge født i Frederiksborg amt og Storkøbenhavn, og for ansøgere fra Frederiksborg amt, fortrinsvis til børn og unge af landbostanden. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til forældreløse børn, subsidiært børn og unge, der har… Fortsæt læsning af Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn

Emilie Øhlenschlægers Konfirmationsudstyrslegat for fattige og forældreløse pigebørn i Aalborg

Emilie Øhlenschlægers Konfirmationsudstyrslegat for fattige og forældreløse pigebørn i Aalborg Legatportioner tildeles fattige og forældreløse pigebørn i Aalborg til konfirmation. Yderligere oplysninger: Uddeles til forårskonfirmationer efter indstilling af domprovsten. Legatet afvikles over en periode på 3 år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]