Villiam Grønbæks Rejse- og Studielegat til Fremme af Religionspsykologisk Forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Villiam Grønbæks Rejse- og Studielegat til Fremme af Religionspsykologisk Forskning Legatets formål er at fremme religionspsykologisk forskning ved at yde tilskud til danske og nordiske forskeres studier i ind- og udland samt yde støtte til udgivelse og oversættelse af religionspsykologiske afhandlinger. Yderligere oplysninger: Fondet virker for fremme af den nordiske religionspsykologiske forskning. Se også:KLs Legat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tinnitusfond til forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tinnitusfond til forskning Støtte til forskning i ørelidelsen tinnitus. Se også:Civilingeniør Walter Christensen og Hustru O. Kristiane Christensens FondHjertefondenFonden til fremme af klinisk-farmakologisk forskning inden for epileptologienIngeborg og Leo Dannins Legat for videnskabelig forskningChristine og Poul Goos Fond for fri forskningDirektør Vilh. Krauses Forskning- og Oplysningsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tandlægeforeningens Konto for Odontologisk Forskning (KOF)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tandlægeforeningens Konto for Odontologisk Forskning (KOF) Støtte til undersøgelser, der kan anses for at være af betydning for en videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen, herunder studier over tandlægeudviklingen i andre lande. Ansøgningsfrist fremgår af opslag i Tandlægebladet. Se også:DTF’s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT)Odontologisk Boghandels LegatfondFonden til fremme af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi Legatet kan kun søges af studerende/gæstestuderende ved danske højere læreanstalter, som uddanner sig indenfor områder med relation til arktisk naturvidenskabelig forskning og teknologi. Der uddeles legater i portioner af DKK. 5-10.000,-. Der ydes støtte til: Afgangsprojekter (bachelor, master og Ph.d.), herunder relaterede rejseudgifter i forbindelse med feltarbejde og konferencer. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Reservelægerådets Fond til videnskabeligt arbejde/forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Reservelægerådets Fond til videnskabeligt arbejde/forskning Til forskning for yngre læger ved Odense sygehus. Se også:Louisa og Carl Th. Brauers FondDet Videnskabelige Fond på Horsens SygehusDiabetesforeningens Fond for Videnskabelig ForskningVidenskabeligt arbejde fortrinsvis ved Onkologisk-hæmatologisk afdelingSnedkermester Georg Alex og Olga Frølich Christensens FondTvergaards Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Resestipendier för forskning i Afrika

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Resestipendier för forskning i Afrika Rejsestipendier for forskning i Afrika. Forskningen skall beröra utvecklingsproblematiken i Afrika och tonvikten ligger på samhållsvetenskaper och angränsande problemfält (antropologi, historia, ekonomi, kulturgeografi etc.). Kan sökas av forskare knutna till nordiska universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner. Sökande bör ha avlagt akademisk grundexamen (= BA). Der uddeles ca. 750.000 sv. kr. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Raimond og Dagmar Ringgård-Bohns Fond til støtte for forskning i hjerte- og kræftsygdomme

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Raimond og Dagmar Ringgård-Bohns Fond til støtte for forskning i hjerte- og kræftsygdomme Økonomisk støtte til lægevidenskabeligt forskningsarbejde inden for kræft- og hjertesygdomme. Se også:HjertefondenAnna Marie og Christian Rasmussens MindefondAlfred og Inger Hansens FondHelge Peetz Og Verner Peetz og hustru Vilma Peetz Legat (Fond)Dagmar og Leon Levins samt C.A. Levins FondIngeniør August Frederik Wedell Erichsens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor, dr. phil. Emil Chr. Hansens Fond for Mikrobiologisk Forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor, dr. phil. Emil Chr. Hansens Fond for Mikrobiologisk Forskning Se også:Professor, dr. jur. og phil. Alf Ross’ Fond af 1979Professor, dr. phil. Carl Roos’ Mindelegat til Fordel for Det kgl. BibliotekProfessor Dr. Phil. Verner Dahlerups BoglegatLinda Harriet Christensens samt grosserer Emil Hansens og fru Sigrid Hansens MindefondProfessor, dr.phil. Arthur Christensen og Hustrus Legat for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge Hess Thaysen og Hustrus Fond til opmuntring af intern medicinsk klinisk forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge Hess Thaysen og Hustrus Fond til opmuntring af intern medicinsk klinisk forskning Se også:C. M. Hess ArbejderlegatNovo Nordisk FondenProfessor Suad Al-Kassab’s FondGrosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond, OdenseOverlæge Poul Martin Christiansen og Hustrus FondFonden til fremme af klinisk-farmakologisk forskning inden for epileptologien

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted Løvens kemiske Fabriks forskningsfond yder støtte til forskning fortrinsvis inden for medicin, kemi, biologi og farmaci. Desuden kan i begrænset omfang ydes støtte til studierejser samt udgivelse af videnskabelige publikationer, herunder doktordisputatser. Der gives […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges