Villiam Grønbæks Rejse- og Studielegat til Fremme af Religionspsykologisk Forskning

Villiam Grønbæks Rejse- og Studielegat til Fremme af Religionspsykologisk Forskning Legatets formål er at fremme religionspsykologisk forskning ved at yde tilskud til danske og nordiske forskeres studier i ind- og udland samt yde støtte til udgivelse og oversættelse af religionspsykologiske afhandlinger. Yderligere oplysninger: Fondet virker for fremme af den nordiske religionspsykologiske forskning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Tandlægeforeningens Konto for Odontologisk Forskning (KOF)

Tandlægeforeningens Konto for Odontologisk Forskning (KOF) Støtte til undersøgelser, der kan anses for at være af betydning for en videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen, herunder studier over tandlægeudviklingen i andre lande. Ansøgningsfrist fremgår af opslag i Tandlægebladet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi

Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi Legatet kan kun søges af studerende/gæstestuderende ved danske højere læreanstalter, som uddanner sig indenfor områder med relation til arktisk naturvidenskabelig forskning og teknologi. Der uddeles legater i portioner af DKK. 5-10.000,-. Der ydes støtte til: Afgangsprojekter (bachelor, master og Ph.d.), herunder relaterede rejseudgifter i forbindelse med feltarbejde og konferencer.… Fortsæt læsning af Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi

Resestipendier för forskning i Afrika

Resestipendier för forskning i Afrika Rejsestipendier for forskning i Afrika. Forskningen skall beröra utvecklingsproblematiken i Afrika och tonvikten ligger på samhållsvetenskaper och angränsande problemfält (antropologi, historia, ekonomi, kulturgeografi etc.). Kan sökas av forskare knutna till nordiska universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner. Sökande bör ha avlagt akademisk grundexamen (= BA). Der uddeles ca. 750.000 sv. kr.… Fortsæt læsning af Resestipendier för forskning i Afrika

Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted

Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted Løvens kemiske Fabriks forskningsfond yder støtte til forskning fortrinsvis inden for medicin, kemi, biologi og farmaci. Desuden kan i begrænset omfang ydes støtte til studierejser samt udgivelse af videnskabelige publikationer, herunder doktordisputatser. Der gives… Fortsæt læsning af Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted