Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling Der ydes kun støte til foreningens ordinære medlemmer. Fonden har som formål at yde støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag og udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis. Fonden yder støtte i forhold til de tre hovedområder forskning, uddannelse og… Fortsæt læsning af Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Dansk Erhvervslivs Pris for Afsætningsøkonomisk forskning

Dansk Erhvervslivs Pris for Afsætningsøkonomisk forskning Uddeling af uansøgt pris til forskere, der har gjort en indsats for den afsætningsøkonomiske teori. Prisen uddeles uansøgt normalt hverandet år. Yderligere oplysninger: Afsætningsøkonomisk Pris uddeles hvert andet år med kr. 50.000,-. Herudover har fonden mulighed for at tildele støtte til konkrete afsætningsøkonomiske forskningsprojekter. Fonden vil ved tildeling lægge… Fortsæt læsning af Dansk Erhvervslivs Pris for Afsætningsøkonomisk forskning

Bent Jensens Legat til forskning ved Onkologisk Afdeling

Bent Jensens Legat til forskning ved Onkologisk Afdeling Halvdelen anvendes til støtte til trængende patienter fra Odense kommune, den anden halvdel til støtte af den eksperimentelle og kliniske kræftforskning på Onkologisk Afdeling, OUH. Kun Onkologisk afdeling kan søge. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]