Fredensborg-Humlebæk Kommunes Fælleslegat for Personer i økonomisk trang

Fredensborg-Humlebæk Kommunes Fælleslegat for Personer i økonomisk trang Uddeles til personer der er bosat i Fredensborg og humlebæks bydistrikter, og som er i økonomisk trang. Beslutning om tildeling træffes af Social- og Sundhedsudvalget. Ansøgningsfrist annonceres i lokalavisen medio august måned. 7-9 legatportioner a 1.500 kr. Der uddeles årligt ca. 12.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]