Ungdommens Studiefond, Fredericia

Ungdommens Studiefond, Fredericia Lån til ubemidlede unge mennesker fra Fredericia kommune, der søger uddannelse på højskoler, håndværkerskoler, seminarier, universiteter eller andre højere læreanstalter. Der udlånes årligt ca. 250-300.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Nordea Fondens Foreningspris i Fredericia og Børkop Kommuner

Nordea Fondens Foreningspris i Fredericia og Børkop Kommuner Yder anerkendelse af de store aktiviteter og det arbejde, der udøves i Fredericia og Børkops brede vifte af foreninger. Foreningsprisen tildeles alene foreninger og ikke enkeltpersoner. Der uddeles årligt op til 10.000 kr. Der findes ikke ansøgningsskema, men begrundet indstilling skal fremsendes. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fredericia Sygehus, Medicinsk Afdelings Studie- og Forskningslegat

Fredericia Sygehus, Medicinsk Afdelings Studie- og Forskningslegat Yde hjælp til udgifter i forbindelse med drift af kunstige nyrer samt til studier og videnskabeligt arbejde udført af ansatte ved Fredericia Sygehus´ medicinske afdeling Yderligere oplysninger: Ansøgning om tildeling af legatportioner sker ved skriftlig ansøgning til bestyrelsens formand. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fredericia Skibsværfts Sygehuslegat

Fredericia Skibsværfts Sygehuslegat Ydelse af hjælp og dermed opmuntring til patienter og patienters pårørende m.fl. Yderligere oplysninger: Legatets formål er 1) ydelse af hjælp og dermed opmuntring til patienter og patienters pårørende. 2) ydelse af hjælp til medlemmer af sygehuspersonalet samt medlemmers pårørende i situationer, hvor særlige forhold som sygdom, ulykkesfølger, død eller anden svær… Fortsæt læsning af Fredericia Skibsværfts Sygehuslegat