Fælleslegatet til fordel for værdige og nødlidende Medborgere i Fredericia Kommune

Fælleslegatet til fordel for værdige og nødlidende Medborgere i Fredericia Kommune Stille midler til rådighed for social- & arbejdsmarkeds- udvalget, således at dette efter ansøgning kan bevilge hjælp i sådanne trangstilfælde, som ikke kan afhjælpes i henhold til lovgivningen. Yderligere oplysninger: Legatmodtagere er hovedsagelig pensionister og enlige bistandsmodtagere med børn. Kan dog søges af alle.… Fortsæt læsning af Fælleslegatet til fordel for værdige og nødlidende Medborgere i Fredericia Kommune

Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i Fredericia kommune

Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i Fredericia kommune Værdige trængende og nødlidende borgere i Fredericia kommune kan komme i betragtning ved uddelingen. Legatmodtagere, som hidtil har fået en årlig legatportion fra fælleslegatet, vil i videst muligt omfang blive tilgodeset på ny, og skal indsende ansøgning. Det må af ansøgningen fremgå, om ansøgere tidligere… Fortsæt læsning af Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i Fredericia kommune

Fabriksdirektør af Fredericia E. Rasmussen og hustru Anna Magdalene Rasmussen, født Peuckert’s Legat

Fabriksdirektør af Fredericia E. Rasmussen og hustru Anna Magdalene Rasmussen, født Peuckert´s Legat Af legators efterladte formue at udbetale renter af formuen til Bodil Margrethe Peuckert Malmstrøm. Efter dennes død til Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Carl Wille Johansen’s Understøttelses- og Rekreationslegater i Fredericia

Carl Wille Johansen´s Understøttelses- og Rekreationslegater i Fredericia Renter af kapitalen uddeles forlods til de i legatstifterens testamente endnu levende personer, mens resten uddeles årlig til værdige og trængende ældre mænd eller kvinder i Fredericia, samt hjælp til rekreationsformål. Yderligere oplysninger: Thos Johnson var testators kaldenavn i hans tid i U.S.A. De testamentariske legatarer er… Fortsæt læsning af Carl Wille Johansen’s Understøttelses- og Rekreationslegater i Fredericia

Aage og Mary Refers Legat til uddannelse af unge handelsmænd fra Fredericia

Aage og Mary Refers Legat til uddannelse af unge handelsmænd fra Fredericia Indtægten efter fradrag af administrationsomkostninger og efter henlæggelse af 10% af udbyttet uddeles en gang årligt i en eller flere portioner til unge m/k handelsfolk i Fredericia, der søger videreuddannelse i deres fag. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]