Frederiksberg Kommunes Trangslegat

Frederiksberg Kommunes Trangslegat Til værdige, trængende personer, fortrinsvis med bopæl i Frederiksberg Kommune. Ansøgningsskemaer kan afhentes eller rekvireres skriftligt. Ansøgere, der ikke modtager besked medio december, er ikke kommet i betragtning. Ansøgninger modtages hele året, ansøgninger modtaget senest 15/9 medtages ved uddeling samme år, ansøgninger modtaget efter 15/9 overgår til efterfølgende år. Legatportioner uddeles kun… Fortsæt læsning af Frederiksberg Kommunes Trangslegat

Frederiksberg Kommunes Uddannelseslegat

Frederiksberg Kommunes Uddannelseslegat Legatet uddeles i passende portioner som hjælp til unge under uddannelse, fortrinsvis med bopæl i Frederiksberg Kommune. Skema afhentes eller rekvireres skriftligt. Ansøgere, der ikke har hørt fra bestyrelsen inden medio december er ikke kommet i betragtning. Ansøgninger modtages hele året, ansøgninger modtaget senest 15/9 medtages ved uddeling samme år, ansøgninger modtaget… Fortsæt læsning af Frederiksberg Kommunes Uddannelseslegat

Frederiksberg Kirkefond

Frederiksberg Kirkefond Ifølge testamentet er formålet at bidrage til at bygge en ny sognekirke på Frederiksberg eller tilsvarende formål, hvis behovet er tilgodeset. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Frederiksberg Kommunale Sygeplejerskeforenings Legat (Fond)

Frederiksberg Kommunale Sygeplejerskeforenings Legat (Fond) Støtte til ferie, rekreation, hjælp eller studier til sygeplejersker i Frederiksberg kommune. Yderligere oplysninger: Legaterne uddeles efter opslag i Tidsskrift for Sygeplejersker, hvor ansøgningsfristen er angivet, og de tildeles kun medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, der optrykkes med jævnlige mellemrum i Tidsskrift for Sygeplejersker. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Fortsæt læsning af Frederiksberg Kommunale Sygeplejerskeforenings Legat (Fond)

Frederiksberg Kommunes Sygeplejerskelegat

Frederiksberg Kommunes Sygeplejerskelegat Legatets indtægter uddeles til nuværende og forhenværende sygeplejersker ved Frederiksberg Hospital. Yderligere oplysninger: Fonden kan desuden i enkelte tilfælde, såfremt det skønnes rimeligt, anvendes til dækning af patienters udgifter i forbindelse med ophold på Frederiksberg Hospital. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Frederiksberg Idræts Unions Rejselegat

Frederiksberg Idræts Unions Rejselegat Tilskud fra Rejselegatet skal anvendes til børn og unge under 18 år, der af økonomiske årsager ellers ikke kunne deltage i arrangementet eller til nedsættelse af deltagergebyret ved særligt dyre arrangementer, hvor deltagerne har kvalificeret sig til et større stævne eller mesterskab. Kan kun søges af medlemmer og foreninger tilsluttet Frederiksberg… Fortsæt læsning af Frederiksberg Idræts Unions Rejselegat