Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn

Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn Legatet skal gå til forældreløse børn og unge født i Frederiksborg amt og Storkøbenhavn, og for ansøgere fra Frederiksborg amt, fortrinsvis til børn og unge af landbostanden. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til forældreløse børn, subsidiært børn og unge, der har… Fortsæt læsning af Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn

Frederiksborg Statsskoles Mindelegat, legat til minde om rektor Bendt Bendtsen, overlærer Reinhard og dommer Carl Larsen

Frederiksborg Statsskoles Mindelegat, legat til minde om rektor Bendt Bendtsen, overlærer Reinhard og dommer Carl Larsen Legater til dimittender fra Frederiksborg Statsskole/Frederiksborg Gymnasium til fortsat uddannelse. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema fås i marts-april ved at fremsende frankeret svarkuvert til Frederiksborg Gymnasium. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond ved Sygehusene i Bornholm, Frederiksborg, Roskilde, Storstrøm og Vestsjællands amter

Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond ved Sygehusene i Bornholm, Frederiksborg, Roskilde, Storstrøm og Vestsjællands amter Forskningsfond for sygehusene i Bornholms, Frederiksborg, Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amtskommuner. Yderligere oplysninger: Fondet kan udelukkende søges af ansatte ved sygehusene. Kontakt rettes til stedlig sygehusforvaltning eller på e-mail. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

D. L. K. Frederiksborg-Roskildes Fond

D. L. K. Frederiksborg-Roskildes Fond Udlodning af lige store beløb de næste 15 år, til kvægbrugsarbejde, landboungdomsarbejde, kulturelt arbejde med hovedvægten på kvægbrugsarbejde inden for det område D. L. K. har virket. Yderligere oplysninger: Der kan ikke uddeles til enkeltpersoner. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]