Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker

Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker Ydelser af friboliger eller huslejehjælp til uarbejdsdygtige, især ældre, læger eller lægeenker, som er i økonomisk trang, eller hjælp til uddannelse af børn af læger, hvor trang til sådan hjælp foreligger. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]