Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker Ydelser af friboliger eller huslejehjælp til uarbejdsdygtige, især ældre, læger eller lægeenker, som er i økonomisk trang, eller hjælp til uddannelse af børn af læger, hvor trang til sådan hjælp foreligger. Se også:Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefællerEllen og Christen Lundsgaards Legat for lægeenkerLønfonden for yngre LægerGuildal […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


De Suhrske Friboliger under det Danske Handelskammers Understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

De Suhrske Friboliger under det Danske Handelskammers Understøttelsesfond Til ældre trængende grosserer eller grosserer-enker eller personer, som har været beskæftiget med handel, fortrinsvis ægtepar. Søges kun efter opslag i aviser. Se også:Det Danske Handelskammers UnderstøttelsesfondDen Suhrske Stiftelse, 2. afd.Det Danske Handelskammers UddannelsesfondEtatsråd Suhr og hustrus Legat til udlån til trængende professionisterDet Kgl. Danske Landhusholdningsselskab’s UnderstøttelsesfondEtatsraad […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges