Understøttelsesfonden for Funktionærer ved Petersen & Sørensens Tobaksfabriker

Understøttelsesfonden for Funktionærer ved Petersen & Sørensens Tobaksfabriker At yde understøttelse til funktionærer, der på grund af alder eller svagelighed er ophørt fra deres stilling i Petersen & Sørensens Tobaksfabriker samt til disses enker. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse

Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Understøttelse til lærere og funktionærer, der er eller har været ansat på HHK. eller NBCBC. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/S

Understøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/S At yde hjælp til ansatte og tidligere ansatte i tilfælde af trang som følge af svigtende erhvervsevne pga. alder, invaliditet, sygdom m.m. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S Understøttelse til funktionærer, der er fratrådt grundet alder eller uarbejdsdygtighed, samt til enker eller børn efter sådanne funktionærer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]