Understøttelsesfondet for Aktieselskabet De Forenede Gummi- & Luftringefabriker, Schøinning og Arve’s funktionærer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfondet for Aktieselskabet De Forenede Gummi- & Luftringefabriker, Schøinning og Arve´s funktionærer Supplering af funktionærpensioner og enkeltpensioner efter funktionærer. Se også:Understøttelsesfondet for tidligere medarbejdere i Aktieselskabet Jens Villadsens FabrikerUnderstøttelsesfondet for Firma Aage Havemanns funktionærerHjælpekassen for Nordisk Gummi & Guttapercha Co. A/S’s MedarbejdereUnderstøttelsesfondet af 1924Aktieselskabet Dagbladet Politikens HjælpefondUnderstøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfondet for Firma Aage Havemanns funktionærer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfondet for Firma Aage Havemanns funktionærer Yder hjælp firmaets pensionister eller disses enker, hvor pensionen ikke rækker. Se også:Understøttelsesfondet for Aktieselskabet De Forenede Gummi- & Luftringefabriker, Schøinning og Arve’s funktionærerUnderstøttelsesfondet af 1924Understøttelsesfondet for Foreningen af Fremmede Magters Konsuler i Danmark – Corps ConsulaireFirma Bloch & Behrens Gave- og UnderstøttelsesfondUnderstøttelsesfondet for Corps Consulaire – DanmarkHjælpefondet for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden for Funktionærer ved Petersen & Sørensens Tobaksfabriker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden for Funktionærer ved Petersen & Sørensens Tobaksfabriker At yde understøttelse til funktionærer, der på grund af alder eller svagelighed er ophørt fra deres stilling i Petersen & Sørensens Tobaksfabriker samt til disses enker. Se også:Tobaksfabrikant C. Petersen og Hustrus ArbejderlegatGrosserer Frits Sørensens FondUnderstøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/SUnderstøttelsesfonden for lærere […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Understøttelse til lærere og funktionærer, der er eller har været ansat på HHK. eller NBCBC. Se også:Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses legat (fond) for støtte til uddannelse i udlandetForeningen til Unge Handelsmænds Uddannelseslegat (fond) til støtte for studiehjælp i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/S At yde hjælp til ansatte og tidligere ansatte i tilfælde af trang som følge af svigtende erhvervsevne pga. alder, invaliditet, sygdom m.m. Se også:Understøttelsesfonden for Nuværende og Tidligere Arbejdere ved Scandia-Randers A/SUnderstøttelsesfond for funktionærer og arbejdere ansat i Johannes Mertz A/SA/S Hygæa’s Fond for arbejdere […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfond for funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfond for funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S Se også:Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøFritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SHjælpefond ved Dødsfald gældende for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SN. Tørrings understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S Understøttelse til funktionærer, der er fratrådt grundet alder eller uarbejdsdygtighed, samt til enker eller børn efter sådanne funktionærer. Se også:Understøttelsesfond for funktionærer på Odense Staalskibsværft A/SHjælpe- og understøttelsesfond for Pensionsberettigede funktionærer i Irma Fabrikerne A/SUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SDen Kongelige Porcelainsfabrik A/S’ og Fajancefabrikken Aluminia […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfond for funktionærer og arbejdere ansat i Johannes Mertz A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfond for funktionærer og arbejdere ansat i Johannes Mertz A/S Se også:A/S Albert Nielsen, Kemisk Fabrik Århus’ Understøttelsesfond for Arbejdere og FunktionærerChas. Hudes UnderstøttelsesfondA/S Hygæa’s Fond for arbejdere og funktionærerUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøVelfærdsfond for Arbejdere ansat hos Det Danske Stålvalseværk A/SA/S Tassos Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Personalefonden for A/S Polar Vask’s funktionærer og arbejdere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Personalefonden for A/S Polar Vask´s funktionærer og arbejdere Se også:A/S Hygæa’s Fond for arbejdere og funktionærerPersonalefonden i Spar NordA/S for Kontor Kemi’s Fond til fordel for funktionærer og arbejderePersonalefonden hos Brüel & Kjær A/SUnderstøttelsesfonden for funktionærer og arbejdere ved Den Elektriske Staalrørsfabrik A/SDirektør Th. Sørensens ‘Thors’ Legat, (Thor Vask A/S)

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Pensionstilskudsfonden for funktionærer hos F. Junckers Industrier A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Pensionstilskudsfonden for funktionærer hos F. Junckers Industrier A/S Højst for eet år ad gangen at yde bevillingsmæssig støtte til tidligere funktionærer i F. Junckers Industrier A/S. Se også:Fhv. bogholder Karen Eleonora Junckers legatFru Thyra Junckers StudielegatHjælpefondet for Edv. Lillelund A/S’s FunktionærerFond for funktionærer, ansat i Electrolux Danmark A/SA/S Hygæa’s Fond for arbejdere og funktionærerAssens Tobaksfabriks […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges