Hjælpefond for funktionærer ved A/S Bayersk og Hvidtølsbryggeriet Odin

Hjælpefond for funktionærer ved A/S Bayersk og Hvidtølsbryggeriet Odin Hjælpe- og understøttelsesfond for de i bryggeriet Odin ansatte og tidligere ansatte og arbejdere. Yde bidrag til foranstaltninger til forbedring og betryggelse af nævnte personers kår. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjælpe- og understøttelsesfond for Pensionsberettigede funktionærer i Irma Fabrikerne A/S

Hjælpe- og understøttelsesfond for Pensionsberettigede funktionærer i Irma Fabrikerne A/S Yde understøttelse og hjælp til pensionsberettigede funktionærer, som pga. alder eller sygdom fratræder deres stilling i Irma Fabrikerne A/S. Disses efterladte ægtefælle, fraskilte ægtefælle, børn og stedbørn. Yderligere oplysninger: Støtten til børn og stedbørn gælder dem, som er under 24 år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjælpe- og Lånefond for funktionærer ved A/S Svendborg Skibsværft

Hjælpe- og Lånefond for funktionærer ved A/S Svendborg Skibsværft Yde tilskud til pension til funktionærer fra A/S Svendborg Skibsværft, der er afgået på grund af alder eller sygdom. Yderligere oplysninger: Hjælpe- og Lånefond for funktionærer ved Svendborg Værft A/S yder tilskud til pension til funktionærer fra Svendborg Værft A/S. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fonden til fordel for arbejdere og funktionærer hos M. O. Andersen

Fonden til fordel for arbejdere og funktionærer hos M. O. Andersen Der kan ydes egenpension, enkepension og børnepension til enhver arbejder eller funktionær, der har haft beskæftigelse i fundators virksomhed i mindst 5 år. Der kan ydes lån til ansattes børn til uddannelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]