Velgørenhedsfonden for Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere

Velgørenhedsfonden for Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere Hjælp til trængende medlemmer under frimurerlauget eller deres efterladte. Yderligere oplysninger: Laugsvelgørenhedsfondens midler anvendes fortrinsvis til hjælp og støtte for brødre, der på grund af sygdom , invaliditet eller anden ulykkelig og upåregnelig måde er kommet i akutte økonomiske vanskeligheder. Der kan tillige ydes… Fortsæt læsning af Velgørenhedsfonden for Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere

S. M. Christensen og Hustru Charlotte Christensens Legat til rekreationsophold for gamle, svagelige personer

S. M. Christensen og Hustru Charlotte Christensens Legat til rekreationsophold for gamle, svagelige personer Til gamle og svagelige personer. Original lægeattest skal vedlægges ansøgning. Ansøgningsskema rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Marie og P. C. Rasmussens legat for trængende gamle Købmænd i Odense

Marie og P. C. Rasmussens legat for trængende gamle Købmænd i Odense 1. Yder boligtilskud til trængende gamle købmænd, fortrinsvis manufakturhandlere, der har drevet virksomhed i Odense købstad, eller enker efter sådanne. 2. Yder støtte til trængende gamle købmænd, fortrinsvis manufakturhandlere, der har drevet virksomhed i Odense købstad, eller enker efter sådanne. 3. Yder støtte… Fortsæt læsning af Marie og P. C. Rasmussens legat for trængende gamle Købmænd i Odense

Ingeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, Århus

Ingeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, Århus Enhver, der er fyldt 65 år og bor i bydelen Frederiksbjerg, kan søge en legatportion (200-300 kr.). Dårlige økonomiske kår vil især blive taget i betragtning. Ansøgningsskema kan afhentes i afdelingerne: Frederiks Alle 178 og M.P. Bruunsgade 36. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]