Velgørenhedsfonden for Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Velgørenhedsfonden for Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere Hjælp til trængende medlemmer under frimurerlauget eller deres efterladte. Yderligere oplysninger: Laugsvelgørenhedsfondens midler anvendes fortrinsvis til hjælp og støtte for brødre, der på grund af sygdom , invaliditet eller anden ulykkelig og upåregnelig måde er kommet i akutte økonomiske vanskeligheder. Der kan tillige ydes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


S. M. Christensen og Hustru Charlotte Christensens Legat til rekreationsophold for gamle, svagelige personer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

S. M. Christensen og Hustru Charlotte Christensens Legat til rekreationsophold for gamle, svagelige personer Til gamle og svagelige personer. Original lægeattest skal vedlægges ansøgning. Ansøgningsskema rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Se også:S. M. Christensen og hustru Charlotte Christensens LegatSadelmagermester Christen Holger Christensen og hustru Else Christensens LegatBygmester I. O. Christensen og Hustru Caroline Christensens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Maskinfabrikant Peter Almind og Hustru Hansine Almind, født Høeghs Legat for gamle smede

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Maskinfabrikant Peter Almind og Hustru Hansine Almind, født Høeghs Legat for gamle smede Understøttelse til gamle smedesvende- og mestre, enker og ugifte døtre efter disse som er værdigt trængende. Se også:Aage Helfred Lundbye og hustru Ane Marie Hansine Lundbye, født Nielsens LegatMaskinfabrikant Peter Theodor Hüttemeier, Ridder af Dannebrog, og hustru Thyras MindelegatFabrikant Christen Jensen og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Marie og P. C. Rasmussens legat for trængende gamle Købmænd i Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Marie og P. C. Rasmussens legat for trængende gamle Købmænd i Odense 1. Yder boligtilskud til trængende gamle købmænd, fortrinsvis manufakturhandlere, der har drevet virksomhed i Odense købstad, eller enker efter sådanne. 2. Yder støtte til trængende gamle købmænd, fortrinsvis manufakturhandlere, der har drevet virksomhed i Odense købstad, eller enker efter sådanne. 3. Yder støtte […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ingeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ingeniør John Olsens Legat for gamle på Frederiksbjerg, Århus Enhver, der er fyldt 65 år og bor i bydelen Frederiksbjerg, kan søge en legatportion (200-300 kr.). Dårlige økonomiske kår vil især blive taget i betragtning. Ansøgningsskema kan afhentes i afdelingerne: Frederiks Alle 178 og M.P. Bruunsgade 36. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. Se også:Ensomme […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjælpefonden Gamle Niels (Fælleslegat for D8L8 FOH)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjælpefonden Gamle Niels (Fælleslegat for D8L8 FOH) Legat til støtte for trængende medlemmer af landsorganisationen eller deres enker. Legatportionerne er på 100 kr. og udbetales efter ansøgning i december måned. Kan kun søges af passive medlemmer. Se også:Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og OmegnHjælpefonden for F.L. BieSyge- og Hjælpefonden for Medlemmer af Fællesklubben i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer Søren Møllers Familielegat – for gamle personer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer Søren Møllers Familielegat – for gamle personer Se også:Grosserer Søren Møllers FamilielegatGrosserer Søren Møllers Familielegat – for Bagerlauget eller Bagermestrenes Korporation i OdenseGrosserer Traugott Møller og hustru Eva Møllers Børnebørns-LegatGrosserer B. E. Rees og hustru Caroline, født Müllers Familielegat ITraugott og Eva Møllers SlægtslegatGrosserer Traugott Møllers Medarbejderlegat til fordel for Eilif Øjgaard Frederiksen

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legat for Gamle Kristne Missionærer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat for Gamle Kristne Missionærer Se også:Dansk ArmeniermissionKøbmand S. P. Jensen og hustrus Legat til fordel for den gamle bydel i Kalundborg købstadFonden for Focolare Bevægelsen, Maria’s Stiftelsesværk, Kvindelige afdelingE. og R. Jacobsens Legat for gamle uarbejdsdygtige værdige og trængende sygeFonden til Bevarelse af Gamle AalborghuseCharles Sendrups Legat til Gamle og Syge Diakonisser under Den […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand S. P. Jensen og hustrus Legat til fordel for den gamle bydel i Kalundborg købstad

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand S. P. Jensen og hustrus Legat til fordel for den gamle bydel i Kalundborg købstad Bevaring af det gamle bybillede, fortrinsvis omkring kirken med tilstødende gader. Legatet kan især søges ved renovering af hustage i den gamle bydel. Se også:Købmand S. P. Jensen og hustrus MindelegatDragør ByfondKøbmand S.P. Jensen og hustru, Dagmar Julie f. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gamle Rosas Fond for børn og unge (Rosafonden)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gamle Rosas Fond for børn og unge (Rosafonden) Fondens formål er ud fra et socialt sigte, at støtte børn og unges selvforvaltningsinitiativer. Der uddeles ca. 70.000 kr. Se også:Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød KommuneProvst Petersens StiftelseGårdejer Carl Ove Pedersens Fond for blinde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges