Gladsaxe Miljøfond

Gladsaxe Miljøfond Støtte til bestræbelser for at forbedre miljøet i Gladsaxe Kommune, især grønne initiativer samt f.eks. gennem byplanlægning og løsning af trafik-, støj- og forureningsproblemer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Bikubens Studielegat for Gladsaxe kommune

Bikubens Studielegat for Gladsaxe kommune Uddeles til nuværende eller tidligere elever i Gladsaxe Kommunes skoler, som ved den undervisningspligtige alders ophør på grund af økonomiske forhold i hjemmet ikke kan udnytte begavelse, evner, flid og opvakthed til fortsat skolegang i gymnasiet eller til anden uddannelse her i landet. Legatets størrelse kan variere og er normalt… Fortsæt læsning af Bikubens Studielegat for Gladsaxe kommune

BG Banks Studielegat for Gladsaxe Kommune

BG Banks Studielegat for Gladsaxe Kommune Legater til nuværende og tidligere elever i Gladsaxe kommunes skoler til videre skolegang og uddannelse. Yderligere oplysninger: Studielegatet uddeles kun til enkeltpersoners videregående uddannelse her i landet. Ansøgningen skal indeholde oplysning om sidste og nuværende års økonomiske forhold, samt afgangsbevis fra en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler og dokumentation for… Fortsæt læsning af BG Banks Studielegat for Gladsaxe Kommune