Gladsaxe Miljøfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gladsaxe Miljøfond Støtte til bestræbelser for at forbedre miljøet i Gladsaxe Kommune, især grønne initiativer samt f.eks. gennem byplanlægning og løsning af trafik-, støj- og forureningsproblemer. Se også:BG Banks Studielegat for Gladsaxe KommuneBikubens Studielegat for Gladsaxe kommuneGladsaxe Håndværkerforenings Bygge- og BolighjælpefondFrederiksberg/Gladsaxe Tekniske Skoles UdviklingsfondMatas MiljøfondDanske Trælast A/S’ jubilæumslegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gladsaxe Håndværkerforenings Bygge- og Bolighjælpefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gladsaxe Håndværkerforenings Bygge- og Bolighjælpefond Boligstøtte, huslejetilskud el. lign. til værdigt trængende medlemmer eller disses enker. Se også:BG Banks Studielegat for Gladsaxe KommuneGladsaxe MiljøfondKalundborg Håndværkerforenings UnderstøttelsesfondRanders Arbejderes Bygge- og Alderdomsunderstøttelsesforenings legatMarstal Håndværkerforenings UnderstøttelsesforeningBikubens Studielegat for Gladsaxe kommune

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frederiksberg/Gladsaxe Tekniske Skoles Udviklingsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frederiksberg/Gladsaxe Tekniske Skoles Udviklingsfond At støtte de til skolen knyttede aktiviteter såsom vedligeholdelsesarbejder, udviklingsprojekter, etableringsprojekter og andre opgaver, der vil medvirke til at styrke skolens position. Se også:Faghøjskolens UdviklingsfondHotel- og Restaurantskolens UdviklingsfondErhvervsskolen Hamlet’s UdviklingsfondBornholms Erhvervsskoles UdviklingsfondRoskilde tekniske Skoles DispositionsfondKøbenhavns Tekniske Skoles Fælleslegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Bikubens Studielegat for Gladsaxe kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Bikubens Studielegat for Gladsaxe kommune Uddeles til nuværende eller tidligere elever i Gladsaxe Kommunes skoler, som ved den undervisningspligtige alders ophør på grund af økonomiske forhold i hjemmet ikke kan udnytte begavelse, evner, flid og opvakthed til fortsat skolegang i gymnasiet eller til anden uddannelse her i landet. Legatets størrelse kan variere og er normalt […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


BG Banks Studielegat for Gladsaxe Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

BG Banks Studielegat for Gladsaxe Kommune Legater til nuværende og tidligere elever i Gladsaxe kommunes skoler til videre skolegang og uddannelse. Yderligere oplysninger: Studielegatet uddeles kun til enkeltpersoners videregående uddannelse her i landet. Ansøgningen skal indeholde oplysning om sidste og nuværende års økonomiske forhold, samt afgangsbevis fra en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler og dokumentation for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges