Snedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredse

Snedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredse Yder hjælp til medlemmer, samt disses ægtefæller og livsarvinger i tilfælde af sygdom, alderdom, død eller iøvrigt i trangstilfælde, samt støtte til medlemmernes livsarvinger til uddannelse i faget. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Modehandlerinde af Gråsten frøken Amanda Broders’ Legat

Modehandlerinde af Gråsten frøken Amanda Broders´ Legat Stipendier for flittige unge ubemidlede mænd eller kvinder fra Gråsten kommune til uddannelse ved eller ophold på fagskoler eller undervisningsanstalter for handlende, håndværkere eller studerende. Yderligere oplysninger: Legatet offentliggøres i november. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]