Kulturfonden Danmark-Grønland

Kulturfonden Danmark-Grønland 1) At yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige, herunder bl.a.: a) Fremme af det kulturelle samkvem mellem Grønland og Danmark, bl.a. ved støtte til rejser til og fra Grønland. b) Tilskud til kulturelle og sociale institutioner mv. i Grønland og i… Fortsæt læsning af Kulturfonden Danmark-Grønland

Frederik Tolto og hustru Ellen Tolto, født Berent, Legat til støtte for børn og unge i Grønland

Frederik Tolto og hustru Ellen Tolto, født Berent, Legat til støtte for børn og unge i Grønland At hjælpe, direkte eller indirekte, grønlandske børn og unge i Grønland i situationer, hvor offentlig hjælp ikke er tilstrækkelig, samt at støtte oprettelsen og bevarelsen af børnehjem, børnehaver m.v. for grønlandske børn i Grønland i tilfælde, hvor der… Fortsæt læsning af Frederik Tolto og hustru Ellen Tolto, født Berent, Legat til støtte for børn og unge i Grønland

Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland

Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland Lægevidenskabelig forskning ved sygehuse indenfor fondens område, udført af læger ansat ved disse sygehuse. Yderligere oplysninger: Støtte til kortere orlov, teknisk assistance, f.eks. sekretær- og laboranthjælp, edb-assistance, aflønning af forsøgspersoner samt apparatur. Ansøgning kan kun indgives af overlæger, reservelæger, kliniske samt videnskabelige assistenter (med lægeuddannelse) ansat på… Fortsæt læsning af Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland