Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune

Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune Støtte til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune, herunder formål, der tjener dyrenes beskyttelse. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Marie Dorthea og Holger From, Haderslev’ Fond

Marie Dorthea og Holger From, Haderslev´ Fond Forskning af børnesygdomme ved Aarhus Universitet. Ansøgning skal indeholde omtale af forskningsprojekt, samt hvortil bevillingen søges. Ansøgning vedr. rejser og lønudgifter i større omfang kan ikke forventes imødekommet. Ansøgning skal indsendes i 4 eksemplarer i kortfattet form (maks. 5 sider inkl. bidrag). [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Installatør af Haderslev, Valdemar Christensens Mindelegat

Installatør af Haderslev, Valdemar Christensens Mindelegat Støtte til trængende og værdig person, fortrinsvis sønderjyde, der læser til elektroteknikumingeniør ved Århus Teknikum eller Sønderborg Teknikum. 3 portioner årligt a max. 1.800 kr. Der uddeles ca. 5.400 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond

Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond Afkastet af fondens formue skal uddeles som legater med det formål, at yde økonomisk støtte til nuværende eller tidligere elever på Haderslev Handelsskole som led i deres uddannelse i Danmark eller i udlandet. Ved uddeling af de enkelte legater skal tages hensyn til udvist flid og økonomiske situation. Ansøgning om tildeling af… Fortsæt læsning af Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond

Haderslev Katedralskoles Studenterlegater

Haderslev Katedralskoles Studenterlegater Kan søges til videreuddannelse af værdigt trængende studenter, der stammer fra danske hjem i Sønderjylland, og som er udgået fra Haderslev Katedralskole. 1 legatportion à ca. 2.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Haderslev Katedralskoles Studenter-Legater

Haderslev Katedralskoles Studenter-Legater Legater til elever, der er udgået fra Haderslev Katedralskole. Yderligere oplysninger: Ansøgningsblanketter udleveres på Læreanstalternes Stipendiekontorer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Haderslev-Fonden

Haderslev-Fonden Yder støtte til trængende borgere i Haderslev Kommune samt yder støtte til ældre personer i Gl. Haderslev Sogn eller til oprettelse eller drift af et hvilehjem eller plejehjem, eller hvad der lovgivningsmæssigt måtte træde i stedet for institutionstyperne, for ældre personer i Gl. Haderslev Sogn. Ansøges efter annoncering. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]