Hærens Kampskoles Fond

Hærens Kampskoles Fond Påskønnelse af personel for dygtighed og flid. Trivselsformål i form af møbler og udsmykningsgenstande og uddannelsesmateriel, der ikke kan skaffes på anden måde. Kan tildeles ansatte/tjenstgørende ved skolen. Kan kun søges efter indstilling. Der uddeles årligt 3.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hærens Regimenters Hjælpefond

Hærens Regimenters Hjælpefond Legatet kan tildeles hærens faste personel (officers-, sergent- og konstabelgruppen) efter ansøgning og/eller indstilling. Formålet er: At understøtte fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten eller til understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykke i tjenestetiden. At belønne fastansat personel, der i særlig grad… Fortsæt læsning af Hærens Regimenters Hjælpefond

Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt

Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt Til værdige og trængende tjenstgørende eller afskedigede fastansatte befalingsmænd i hæren samt værdige og trængende enker/enkemænd og ugifte vanskeligt stillede børn, fortrinsvis døtre, af disse. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde. Ansøges efter opslag i Berlingske Tidende, Jyllands Posten… Fortsæt læsning af Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt

Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening

Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. Legater uddeles af bestyrelsen efter motiveret ansøgning efter trang. Økonomisk støtte kan f.eks. ydes til sociale forhold, uddannelsesstøtte, posttraumatiske lidelser, begravelsesstøtte, m.m. Ansøgningsskema kan rekvireres… Fortsæt læsning af Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening

Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond

Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond Værdige, trængende, afskedigede officerer og dermed ligestillede, underofficerer, officianter, fenriker, befalingsmænd af stampersonelgruppen i Den Danske Hær samt ubemidlede enker og børn efter de nævnte personer. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist efter opslag. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]