Hærens Regimenters Hjælpefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hærens Regimenters Hjælpefond Legatet kan tildeles hærens faste personel (officers-, sergent- og konstabelgruppen) efter ansøgning og/eller indstilling. Formålet er: At understøtte fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten eller til understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykke i tjenestetiden. At belønne fastansat personel, der i særlig grad […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hærens Kampskoles Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hærens Kampskoles Fond Påskønnelse af personel for dygtighed og flid. Trivselsformål i form af møbler og udsmykningsgenstande og uddannelsesmateriel, der ikke kan skaffes på anden måde. Kan tildeles ansatte/tjenstgørende ved skolen. Kan kun søges efter indstilling. Der uddeles årligt 3.000 kr. Se også:Hærens Regimenters HjælpefondHærens Officersskoles FondOberst T. V. Hegelund’s Legat for Officersdøtre og OfficersenkerHærens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond Se også:Hærens Kampskoles FondHærens Officersskoles FondHærens Regimenters HjælpefondOberst T. V. Hegelund’s Legat for Officersdøtre og OfficersenkerDen af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfondJ. C. Horsens Jubilæumsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hærens Officersskoles Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hærens Officersskoles Fond Se også:Hærens Kampskoles FondHærens Linieofficerskorps JubilæumsfondHærens Regimenters HjælpefondOberst T. V. Hegelund’s Legat for Officersdøtre og OfficersenkerDen af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfondKaptajn H. Rothes og Hustrus Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt Til værdige og trængende tjenstgørende eller afskedigede fastansatte befalingsmænd i hæren samt værdige og trængende enker/enkemænd og ugifte vanskeligt stillede børn, fortrinsvis døtre, af disse. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde. Ansøges efter opslag i Berlingske Tidende, Jyllands Posten […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. Legater uddeles af bestyrelsen efter motiveret ansøgning efter trang. Økonomisk støtte kan f.eks. ydes til sociale forhold, uddannelsesstøtte, posttraumatiske lidelser, begravelsesstøtte, m.m. Ansøgningsskema kan rekvireres […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond Værdige, trængende, afskedigede officerer og dermed ligestillede, underofficerer, officianter, fenriker, befalingsmænd af stampersonelgruppen i Den Danske Hær samt ubemidlede enker og børn efter de nævnte personer. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist efter opslag. Se også:Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede UnderstøttelsesforeningOberst A. P. Christensens LegatChristian den […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges