Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede

Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede Støtte til: A) At nedbringe husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister i Morsø Kommune. B) At vedligeholde og/eller istandsætte boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune. Bygninger, som tidligere tilhørte ovennævnte legater, har fortrinsret. C) At planlægge eller opføre boliger for ældre og handicappede i… Fortsæt læsning af Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede

Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge

Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge Yder støtte dels til trængende syge på Møn og dels til unge mellem 20 og 30 år, som uden skyld er blevet invalideret som følge af en psykisk eller fysisk lidelse. Uddeles efter forudgående annoncering. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Handicappede Børns Ferierejser

Handicappede Børns Ferierejser Støtte til danske handicappede børns ferie- og rekreationsophold. Yderligere oplysninger: HBF-Fondens financielle støtte ydes udelukkende til grupper med bevægelseshandicappede børn, og hvor arrangementet finder sted under betryggende ledelse. For familier med handicappede børn råder institutionen over 6 velegnede ferieboliger henholdsvis 2 på Fanø, et i Gilleleje, et ved Marielyst på Falster og… Fortsæt læsning af Handicappede Børns Ferierejser

Handicappede Børns Ferier

Handicappede Børns Ferier Yder økonomisk støtte til gruppearrangementer hvori deltager handicappede børn. Tilskud kan søges af såvel rene handicapgrupper-/klasser, som til almindelige skoleklasser, hvori der er integreret handicappede børn med fysisk handicap. Grupper med bevægelseshandicappede børn har en særlig præference ved uddeling. Der ydes ikke økonomisk støtte til enkelt personer. Familier med handicappede børn, kan… Fortsæt læsning af Handicappede Børns Ferier

Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn

Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn Handicappede børn og deres forældre, der har gjort et betydeligt arbejde for selv at klare vanskelighederne. Personer, foreninger eller institutioner, der arbejder for oplysning eller forbedring af handicappede børns kår. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kun til personansøgere. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]