Herning Gymnasiums Jubilæumsstipendiefond

Herning Gymnasiums Jubilæumsstipendiefond Ydes til ubemidlede og flittige elevers eller tidligere elevers teoretiske uddannelse under eller umiddelbart efter deres skolegang. Der uddeles årligt ca. 5.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fabrikant i Herning Frederik Christian Carl Ludvig og hustru Caroline Bothilde Marie Lund, født Sivebæks Legat

Fabrikant i Herning Frederik Christian Carl Ludvig og hustru Caroline Bothilde Marie Lund, født Sivebæks Legat Yder understøttelse til personer, der har bopæl i Herning, og som bestyrelsen finder værdige. Skal ansøges efter annonce i Herning Folkeblad sidst i november. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Edb Centret Herning-Hjørrings Fond

Edb Centret Herning-Hjørrings Fond At bevare og videreudvikle selskabsdrevne virksomheder, uddannelsesstøtte til personalet, støtte til edb-teknologisk udvikling i stifterbankernes områder samt at udøve de med aktiebesiddelsen forbundne rettigheder. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]