Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond af 2000

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond af 2000 Formålet er af almennyttig og almenvelgørende karakter, der primært skal tilgodese håndværkere med henblik på hjælp i en økonomisk situation. a) tilgodese håndværkslærlinge, håndværkere og handelsuddannede til brug for faglig uddannelse, videregående uddannelse, efteruddannelse og lign. b) tilgodese andre studerende under uddannelse af teknisk karakter. c) yde tilskud… Fortsæt læsning af Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond af 2000

Fru Olga Bryde Nielsens Fond til støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus

Fru Olga Bryde Nielsens Fond til støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus Støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune

Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune Støtte for børn og unge, og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til: a. Børn og unge, der er opvokset i Hillerød Kommune, til hjælp til uddannelse særligt inden for områder,… Fortsæt læsning af Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune